Kvaternion

ISSN: 1805-1324 (print)

ISSN: 1805-1332 (online)

Vydává: Ústav matematiky FSI VUT v Brně

Šéfredaktor: doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D.

Web: kvaternion.fme.vutbr.cz


Časopis vychází od roku 2012, dvakrát ročně.


Browse