Welcome to the BUT Digital Library - an institutional repository operated by the Central Library on the DSpace system.

Do you want to deposit your article or preceedings into Digital Library? It is very simple. You can find all the information in the manual published online on BUT Portal of libraries.

Central Library supports open access to scientific publishing - Open Access.

You can also request for grant for open publishing from Open Access Fund You can find more information OA fund web page.

Into the Digital Library is integrated citation manager Citace PRO. It will allow you to easily create a bibliographic citation or save a record in the manager.

 

Recent Submissions

Item
Motor s rotačním pístem pro malé mobilní systémy
(Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Drbal, Milan; Píštěk, Václav; Puškár, Michal; Žák,, Marek
Dizertační práce se zabývá problematikou 1D modelování motoru s rotačním pístem a predikcí jeho parametrů pro použití při dalším vývoji. 1D matematický model motoru je v této práci validován pomocí měření spalovacího tlaku v pracovní komoře, v části sací a dále ve výfukovém kanálu. Pomocí těchto dat jsou určeny koeficienty modelu spalování paliva, a především také model netěsností spalovací komory. Oba tyto vlivy nelze přesněji zahrnout bez měření indikačních tlaků. Použití 1D matematických simulací je v literatuře dobře popsáno pro motor s translačním pohybem pístu. Jejich užití pro motor s rotačním pohybem pístu je ovšem komplikovanější z hlediska geometrických rozdílů obou typů motorů. V této práci bude popsán vhodný způsob modelování motorů s rotačním pístem a dále jejich ověření pomocí technických experimentů a CFD simulací.
Item
Aplikace chlazené recirkulace výfukových plynů u moderních zážehových motorů
(Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Bazala, Jiří; Píštěk, Václav; Bauer, František; Tůma, Jiří
systémů chlazeného EGR (recirkulace výfukových plynů), vodního vstřikování a jejich kombinace. Pro tento účel byl na základě měření zkalibrován simulační model spalovacího zážehového motoru. Na tomto modelu byl prověřen vliv externího chlazeného EGR systému na klíčové parametry motoru jako je účinnost, měrná spotřeba paliva, výkon a jiné. Zde se dospělo k závěru, že systém EGR má z hlediska poměru dosažených výsledků a komplexnosti nevyhovující parametry. Proto byl na modelu prověřen model i vodního vstřikování a porovnán právě se systémem EGR. Model motoru s vodním vstřikováním byl vyhodnocen jako výhodnější. Proto se rozhodlo, že se prostředky k ověření výsledků investují do experimentálního vozidla s vodním vstřikováním a dojde ke srovnání výsledků simulačního modelu a experimentálního měření. Jako budoucí nejvhodnější kombinace vzhledem ke sledovaným parametrům se jeví použití jak systému EGR, tak vodního vstřikování a ideálně s možností zapalování směsi v předkomůrce.
Item
Improving the strength of -TCP scaffolds produced by Digital Light Processing using two-step sintering
(ELSEVIER SCI LTD, 2024-04-01) Paredes Sánchez, Claudia Isabel; Roleček, Jakub; Miranda, Pedro
Digital Light Processing is combined with two-step sintering to obtain bioactive scaffolds with improved strength and mechanical isotropy. Highly loaded photosensitive suspensions were prepared from beta-TCP powder to create scaffolds consisting of interpenetrating struts with two different designs. Two sintering methods were used: conventional sintering (CS) and two-step sintering (2SS). The latter resulted in a microstructure with uniformly shaped grains and reduced porosity. Their compressive strength was determined by uniaxial testing under two different load configurations, with the force applied parallel or perpendicular to the building plane of the scaffolds. Design optimisation and fine-tuning of the sintering process helped in reducing the presence of interlayer defects and minimise the shear-dominated fractures. Isotropic fracture behaviour was achieved, with similar central values of the Weibull distribution (49 +/- 1 MPa vs. 51 +/- 1 MPa) along both testing directions, showing a great potential for their use in load-bearing bone tissue engineering applications.
Item
A precise asymptotic description of half-linear differential equations
(WILEY-V C H VERLAG GMBH, 2024-04-08) Řehák, Pavel
We study asymptotic behavior of solutions of nonoscillatory second-order half-linear differential equations. We give (in some sense optimal) conditions that guarantee generalized regular variation of all solutions, where no sign condition on the potential is assumed. For all of these solutions, we establish precise asymptotic formulas, where positive as well as negative potential is considered. We examine, as consequences, also equations with regularly varying coefficients, or with the coefficients viewed as perturbations of exponentials, or the equations under certain critical (double roots) settings. We make also asymptotic analysis of Poincare-Perron solutions. Many of our results are new even in the linear case.
Item
Grasping the behavior of magnetorheological fluids in gradient pinch mode via microscopic imaging
(AIP Publishing, 2024-04-03) Kubík, Michal; Žáček, Jiří; Goldasz, Janusz; Nečas, David; Sedlačík, Michal; Blahuta, Jiří; Bańkosz, Wojciech; Sapinski, Bogdan
Magnetorheological (MR) fluids are suspensions of micrometer-sized ferromagnetic particles in a carrier fluid, which react to magnetic fields. The fluids can be operated in several fundamental modes. Contrary to the other modes, the rheology and microstructure formation of the MR fluid in the gradient pinch mode have been studied to a far lesser extent. The magnetic field distribution in the flow channel is intentionally made non-uniform. It is hypothesized that the Venturi-like contraction is achieved via fluid property changes, leading to a unique behavior and the presence of a pseudo-orifice. The main goal is to investigate the presence of the Venturi-like contraction effect in the fluid by means of optical imaging and hydraulic measurements. To accomplish the goal, a unique test rig has been developed including a fluorescence microscope and MR valve prototype. The Venturi-like contraction hypothesis was confirmed. The results indicate that the effective flow channel size decreases by 92% at the maximum magnetic flux applied. This has a direct impact on the flow characteristics of the MR valve. The variation of the pressure–flow rate curve slope with magnetic field was demonstrated. The results provide valuable information for understanding the rheology and microstructure formation mechanism in MR fluids in the pinch mode.