2018

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 60
 • Item
  Architektura a umění
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Ivkovičová, Natálie; Hora, Jan; Zíka, Vratislav
  Návrh galerie pro město Litomyšl byl doprovázen vlastním výběrem parcely na základě analýz a průzkumu města. Galerie leží v srdci města na ose významného pohledu z náměstí a reaguje na ně nejen hmotou, ale I cestou v podobě pasáže, která protíná celou galerii. Tato cesta spojuje dvě výškové úrovně, mezi kterými budova stojí.
 • Item
  SLAVKOV – revitalizace společenského centra Bonaparte
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Přibyl, Jan; Boháč, Ivo; Plášil, Jiří
  Bakalářská práce bude řešit návrh multifunkčního komplexu skládajícího se ze stávající budovy restaurace Bonaparte a nové přístavby na sousední parcele. Nově vzniklý komplex má zajistit potřebné chybějící veřejné funkce na úrovni odpovídající soudobým standardům. Zároveň nabídne odpověď na otázku koncepce novotvaru v historickém prostředí a jeho spolupůsobení v kontextu s druhou částí – rekonstruovaným historickým objektem.
 • Item
  Nová scéna Besedního domu Vyškov - novotvar v historickém prostředí
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Cihlář, Jan; Hrabec, Josef; Plášil, Jiří
  Cílem návrhu je vhodná dostavba k Historické budově, která již není schopna plnit svou funkci v takovém rozsahu jako požaduje město, ale zároveň se jí nesnaží upozadit, nýbrž najít vhodný koncept pro její budoucí využití. Studie se nezajímá pouze o samotný architektonický objekt, ale snaží se nabídnou určitý koncept v prostoru, kterému hrozí v budoucnu řada komplikací určených provozem.
 • Item
  Nová scéna Besedního domu Vyškov - novotvar v historickém prostředí
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Husárová, Anette; Boháč, Ivo; Kipila, Lubomír
  Cílem návrhu je vytvořit objekt, který bude rozšiřovat ten stávající, v současné době již nevyhovující nárokům na moderní audiovizuální scénu. Navržený objekt tento cíl zrcadlí ve své moderní nadčasové hmotě, která je originálně pojata pro daný region. Jedná se tedy o neopakovatelný novotvar v historickém prostředí, který svým pojetím povyšuje architektonickou úroveň daného regionu.
 • Item
  Archiv+
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Štuříková, Blanka; Kristek, Jan; Hora, Jan
  Původní objekt akademické menzy byl postaven roku 1929 jako dílo architekta Vinzenze Baiera, profesora architektury. Z hlediska kontextu se objekt nachází na hranici mezi rušným městem a rozlehlým parkem. Prostory i hmota stavby reagují v abstrahované podobě na přechod mezi městem / ulicí s jasným řádem a přírodou prostřednictvím racionální koncepce dispozic i fasády do ulice a následným rozkladem a iracionalizací vertikální i horizontální směrem do parku. Objekt je tedy určitým zvláštním druhem fragmentárního gradientu a tak je s ním nakládáno i v rámci přestavby na Centrum architektury, propojující archiv moderní architektury a kreativní centrum v jednu instituci.