Nová scéna Besedního domu Vyškov - novotvar v historickém prostředí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Cílem návrhu je vytvořit objekt, který bude rozšiřovat ten stávající, v současné době již nevyhovující nárokům na moderní audiovizuální scénu. Navržený objekt tento cíl zrcadlí ve své moderní nadčasové hmotě, která je originálně pojata pro daný region. Jedná se tedy o neopakovatelný novotvar v historickém prostředí, který svým pojetím povyšuje architektonickou úroveň daného regionu.
The aim of the proposal is to create an object that will extend the existing one, which is currently unsuitable for requirements on the modern audiovisual scene. The proposed object mirrors this aim in its modern timeless mass which is originally designed for the given region. It is the unrepeatable neoplasm in a historical environment that will help raise the architectural level of the region by its concept.
Description
Citation
HUSÁROVÁ, A. Nová scéna Besedního domu Vyškov - novotvar v historickém prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Eva Králová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc. (člen) Ing. arch. Jan Obrtlík, Ph.D. (člen) Ing. arch. Zdeněk Pospíšil (člen) Ing. arch. Martin Šikula (člen) Ing. arch. Miloš Tabarka (člen)
Date of acceptance
2018-05-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO