SLAVKOV – revitalizace společenského centra Bonaparte

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Bakalářská práce bude řešit návrh multifunkčního komplexu skládajícího se ze stávající budovy restaurace Bonaparte a nové přístavby na sousední parcele. Nově vzniklý komplex má zajistit potřebné chybějící veřejné funkce na úrovni odpovídající soudobým standardům. Zároveň nabídne odpověď na otázku koncepce novotvaru v historickém prostředí a jeho spolupůsobení v kontextu s druhou částí – rekonstruovaným historickým objektem.
Bachelor thesis will be solving design of multifunctional complex consisting of current building of restaurant Bonaparte and new building on the neighbourhood territorry. New complex is supposed to cover needed functions on level of the current standarts. At the same time it provides an answer for the question of conception of modernism in historical environment and it's coherency with the second part – reconstructed historical object.
Description
Citation
PŘIBYL, J. SLAVKOV – revitalizace společenského centra Bonaparte [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Eva Králová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Josef Chybík, CSc. (člen) Ing. arch. Jiří Mikšík (člen) Ing. arch. Zdeněk Pospíšil (člen) Ing. arch. Martin Šikula (člen) Ing. arch. Jan Hora (člen)
Date of acceptance
Defence
Nedostavil se k obhajobě bakalářské práce.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO