Architektura a umění

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Návrh galerie pro město Litomyšl byl doprovázen vlastním výběrem parcely na základě analýz a průzkumu města. Galerie leží v srdci města na ose významného pohledu z náměstí a reaguje na ně nejen hmotou, ale I cestou v podobě pasáže, která protíná celou galerii. Tato cesta spojuje dvě výškové úrovně, mezi kterými budova stojí.
The design of the gallery for the city of Litomysl was accompanied by own choosing of the plot. It was based on analysis and exploration of the city. Gallery is situated in the heart of the city, and lies on the axis of important view from the square. It reacts on it by its mass and even by the way in the form of passage, which goes through the gallery. This way connects two height levels, between which is building standing in.
Description
Citation
IVKOVIČOVÁ, N. Architektura a umění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek (předseda) doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D. (člen) Mgr. Dan Merta (člen) Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D. (člen) Ing. arch. Michal Rouha (člen) Ing. Michal Palaščák (člen)
Date of acceptance
Defence
-studentka představila BP -byly přečteno hodnocení vedoucího práce a posudek oponenta -studentka odpověděla na otázky k obhajobě od oponenta a připomínky k bakalářské práci -studentka zodpověděla dotazy členů a předsedy státní zkušební komise -mezi dotazy mj. padlo: Na úvod proběhlo konstatování poroty, že zcela nesouhlasí s vypracovaným posudkem BP. Jedná se o sebevědomý motiv soudobé galerie 21. století. Zajímavě je řešeno osvětlení i stěny, které mohou sloužit jako poutač na výstavní expozice. Je navržená plocha dostatečná pro novou galerii? Je vhodné materiálové řešení? Bylo by vhodnější použití čistějšího prostoru, vzhledem k budoucím výstavám? Z konstrukčního hlediska je návrh realizovatelný. Návrh hodnotí porota jako velmi přínosný. -následně proběhla diskuze -studentce bylo sděleno, že obhájila BP
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO