2010

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 347
 • Item
  Kompresní metody založené na kontextovém modelování
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Krupička, Matúš; Bařina, David; Drábek, Vladimír
  Náplní téhle bakalářské práce je analýza kontextových kompresních metod, jejich vlastností a možností využití. Práce se zaměřuje a podává detailní přehled statistické metody PPM (metoda predikce částečné shody). Je popsán programový návrh této metody jako aj samotná implementace. Závěrem taky porovnání činnosti tohoto programu s již existujícími metodami komprimace dat.
 • Item
  Logická hra Futoshiki
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Benedikti, Tomáš; Zámečníková, Eva; Horáček, Petr
  Tato práce se zaobírá problematikou logických her a hlavolamů. Hlavním zaměřením je hra Futoshiki, její historie a pravidla. Detailně se popisují algoritmy použité ve vytvořené aplikaci, od jejich návrhu po implementaci. Poslední částí je tvorba uživatelského rozhraní a testovaní úspěšnosti aplikace.
 • Item
  Popis a detekce textur v obraze
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Zachar, Tomáš; Španěl, Michal; Ševcovic, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami klasifikace textur a implementuje jednoduchý klasifikátor textur, umožňující generování dynamické banky filtrů dle aktuální sady textur. Pro získání příznaků jsou zvoleny Gáborovy filtry společně s Hu momenty. Jako klasifikátor je použit algoritmus SVM.
 • Item
  Nástroj pro plánování aktivit a správu projektů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Chromec, Jiří; Zuzaňák, Jiří; Navrátil, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou aplikace pro plánování a správu projektů a událostí. Práce popisuje návrh a implementaci tohoto řešení. Obsahuje základ pro pochopení standardního kalendářového formátu iCalendar a jeho využití. Dále rozebírá návrh vlastní databáze pro záznamy událostí a zhodnocuje možnosti přímého čtení a editace databáze uživatelem.
 • Item
  Systém pro správu herních serverů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Faika, Jan; Kašpárek, Tomáš; Michal, Bohumil
  Tato bakalářská práce popisuje způsoby konfigurace a správy nejpoužívanějších herních serverů, dále pak návrh a implementaci systému ve formě klient - server aplikace určený k jejich spouštění, konfiguraci a ovládání. Součástí je také popis několika nástrojů používaných pro konfiguraci a správu herních serverů. V práci jsou popsány všechny podstatné rozdíly mezi herními servery různých her důležité pro návrh tohoto univerzálního systému. Do srovnání byly zahrnuty herní servery postavené na GoldSource, Source, Id tech, Unreal a TrackMania engine. Součástí je také popis a demonstrace rozšíření systému o novou hru.