Kompresní metody založené na kontextovém modelování

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Náplní téhle bakalářské práce je analýza kontextových kompresních metod, jejich vlastností a možností využití. Práce se zaměřuje a podává detailní přehled statistické metody PPM (metoda predikce částečné shody). Je popsán programový návrh této metody jako aj samotná implementace. Závěrem taky porovnání činnosti tohoto programu s již existujícími metodami komprimace dat.
This thesis is dedicated to analysis of context-based compression methods, their characteristics and possibilities of their usage. Thesis focuses on and hands out detail overview of statistical method PPM (prediction by partial matching). Program design of this method is described as well as the implementation. Lastly, also the outcomes of this program are compared with already existing implementations of data compression.
Description
Citation
KRUPIČKA, M. Kompresní metody založené na kontextovém modelování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) Ing. Martin Hrubý, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-17
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A. Otázky u obhajoby: Které komplexní kompresní prostředky splňují požadavek volby nejvhodnější kompresní metody, jak to navrhujete v poslední větě závěru. Co konkrétně komprimujete (příklad dat). Uvažujete o modifikaci co je za daným symbolem?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO