Systém pro správu herních serverů

No Thumbnail Available
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce popisuje způsoby konfigurace a správy nejpoužívanějších herních serverů, dále pak návrh a implementaci systému ve formě klient - server aplikace určený k jejich spouštění, konfiguraci a ovládání. Součástí je také popis několika nástrojů používaných pro konfiguraci a správu herních serverů. V práci jsou popsány všechny podstatné rozdíly mezi herními servery různých her důležité pro návrh tohoto univerzálního systému. Do srovnání byly zahrnuty herní servery postavené na GoldSource, Source, Id tech, Unreal a TrackMania engine. Součástí je také popis a demonstrace rozšíření systému o novou hru.
This bachelor thesis describes configuration and management of the most used game servers, as well as analysis and implementation of the client-server application architecture to control the server. Also some of the tools used to control and configure game server is included. Major differences among various games and servers important for the design of this general tool are described in details. Some of the servers built upon the GoldSource, Source, Id tech, Unreal or TrackMania engine are included into comparison. Important part of the comparison is the description and an example of creating a new extension for a game.
Description
Citation
FAIKA, J. Systém pro správu herních serverů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Dr. Ing. Otto Fučík (předseda) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Ing. Filip Orság, Ph.D. (člen) Ing. Ivana Burgetová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-14
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Žádné doplňující otázky nebyly položeny. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího a přednesené prezentace rozhodla práci hodnotit stupněm "C".
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO