Popis a detekce textur v obraze

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá metodami klasifikace textur a implementuje jednoduchý klasifikátor textur, umožňující generování dynamické banky filtrů dle aktuální sady textur. Pro získání příznaků jsou zvoleny Gáborovy filtry společně s Hu momenty. Jako klasifikátor je použit algoritmus SVM.
This bachelor's thesis presents methods used for texture classification and implements programme which is able to realize simple classification and which is capable of generating dynamic bank of filters according to actual texture library. For feature extraction is used combination of Gabor filters with Hu-moments. As classifier there is used algorithm SVM.
Description
Citation
ZACHAR, T. Popis a detekce textur v obraze [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Dr. Ing. Jan Černocký (předseda) prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-16
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: Jaká je časová náročnost použitého algoritmu pro klasifikaci textur? Lze aplikaci použít na textury s "nevhodnou" strukturou (dřevo se suky apod.)? Proč jste pro klasifikaci využil Vámi použitou metodu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO