Nástroj pro plánování aktivit a správu projektů

No Thumbnail Available
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou aplikace pro plánování a správu projektů a událostí. Práce popisuje návrh a implementaci tohoto řešení. Obsahuje základ pro pochopení standardního kalendářového formátu iCalendar a jeho využití. Dále rozebírá návrh vlastní databáze pro záznamy událostí a zhodnocuje možnosti přímého čtení a editace databáze uživatelem.
This bachelor's thesis creates application for scheduling and management projects plus events. Thesis describes suggestion plus implementation hereof solution. It includes background for understanding standard calendar format iCalendar and shows its practical usage. It's described design of databases of contacts and calendar events. Theses is evaluates advantages and disadvantages of used this databases.
Description
Citation
CHROMEC, J. Nástroj pro plánování aktivit a správu projektů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) Ing. Martin Hrubý, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-17
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Porovnejte výhody a nevýhody jednotlivých formátů databáze z hlediska velikosti nebo možnosti přenosu přes síť? Může uživatel zjistit, které události závisí na dané události ("opak" metody IDJEZAVISLA)? Uveďte příklad.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO