2023

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  love rhymes with fuck you
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Bražina, Jan; Mazanec, Martin; Pěchouček, Michal
  Ve své práci zhmotňuji osobní prožitky, vzpomínky a představy o budoucím životě. V souvislosti s nimi dále tematizuji i heteronormativitu vztahů diktovanou společností mladým lidem. Ve své tvorbě se uvedenými tématy zabývám prostřednictvím intuitivní práce s textilem, kdy se snažím skrze tento materiál vyjádřit své pocity, ve kterých tíhnu k domácímu a klidnému zázemí. V průběhu minulého roku jsem začal s projektem, který původně nesl název Hydroponic Love, v němž jsem se vypořádával s vlastním selháváním ve vztazích a budoval pouto k neživým předmětům za účelem ukojení své touhy po lásce. Skrze tuto etapu jsem postupně rozvinul své téma a rozpracoval představu o lásce, která může přecházet až v nebezpečnou posedlost. Projekt se nakonec rozšířil na čtyři části, ve kterých jsem rozpracoval několik podtémat, která se již nevěnovala jen mým osobním tužbám a selháním, ale i s nimi souvisejícímu širšímu společenskému kontextu.
 • Item
  Edges of Cedar Grove
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Luksch, Vojtěch; Artamonov, Vasil; Maixner, Miroslav
  V mojí diplomové se zaměřuji na malbu krajin z virtuálního prostředí počítačových her z období přelomu tisíciletí, které svojí nedokonalou grafikou připomínají modernistické přístupy v malířství konce 19. století a počátku století dvacátého. Absurdní digitální vizualitu přírody, jako jsou hranaté kopce, stromy nebo křoviny, se snažím zachytit přesně tak, aby obraz vytvářel dojem nebo alespoň navozoval pocit modernistického díla. Obrazy se zároveň díky relativně volnému pohybu v herních krajinách stávají jakýmsi virtuálním plenérem, kde nacházím motivy a kompozice k malbě.
 • Item
  Při vpouštění světla do pokoje.
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Maruškevičová, Nela; Rathouský, Luděk; Zlesáková, Markéta
  V diplomové práci zpracovávám sérii prošívaných abstraktních maleb na textil, které propojuji s několika skleněnými objekty. Mým inspiračním zdrojem je zaznamenání vlastního eskapismu ve formě denního snění situovaného v iluzorní krajině–nekrajině. Tento princip nevnímám jako únik před životem, ale jako utřídění si vlastních emocí, myšlenek a akt bytí sama se sebou. Repetitivnost, každodennost, intimita a poetičnost jsou důležitými principy, s nimiž při vznikání děl pracuji a s jejichž pomocí dosahuji chtěných hodnot obrazu. K takovým podmínkám užívám krom ryze malířského média každodenních látek a uklidňující rytmičnosti šití, stejně jako potřeby zaznamenávání pomocí barevných ploch a linií. Formální inspirací je pro mě myšlenka malby v rozšířeném poli a postmediální přístup k malbě. Nemělo by se jednat o arteterapeutické umění, spíš o snahu sdílení prožitku s divákem, kterému autorka nabízí moment k pozastavení a koncentraci na přítomnost.
 • Item
  Světlo na hrudi
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Gračka, Martin; Artamonov, Vasil; Hlinka,, Dominik
  Mé výjevy z videohry Silent Hill (1999) mají být až na sílu plné temnoty, pocitu beznaděje, zoufalství a melancholie. Náměty se snažím vybírat na první pohled civilní, nudné, kdy se na obraze skoro nic neděje. Jemně a s důrazem na atmosféru a náladu, místo na explicitní vizuální prvky. Chci, aby každá obyčejná věc, jako je rostlina nebo kus nábytku, nesla tíhu toho světa. Hra má velice silný a emotivní příběh, který je vytržen ze svého původního kontextu. Není tak nutné pro diváka nutné znát předlohu, a dostává tak prostor k vytvořením si příběhu vlastního. Mým cílem je nejen zachytit vizuální prvky z videohry, ale také evokovat pocity, jako by byl člověk v tomto děsivém světě přítomný. Pocity tajemna, strachu, beznaděje, osamělosti, temnoty a něčeho surrealistického. Zhmotnit tyto virtuální zážitky do fyzické podobnosti malbou. Můžeme se tak dívat na místa, na která jsme byli zvyklí se dívat pouze prostřednictvím monitoru kdekoliv a kdykoliv, nyní jsou však zprostředkované hmotou a můžeme se jich třeba i dotknout. Vytvořit malířskou formu, aby měla formální kvality, zvládala zprostředkovat esenci nedokonalé grafiky a zároveň vystihovala hororový svět.
 • Item
  „ Následování vzájemnosti"
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Dvořák, Vojtěch; Rathouský, Luděk; Ptáček, Jiří
  Vidění světa jako estetického problému. Případně vidění světa z pohledu fenomenologie a nominalismu.