love rhymes with fuck you

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění
Abstract
Ve své práci zhmotňuji osobní prožitky, vzpomínky a představy o budoucím životě. V souvislosti s nimi dále tematizuji i heteronormativitu vztahů diktovanou společností mladým lidem. Ve své tvorbě se uvedenými tématy zabývám prostřednictvím intuitivní práce s textilem, kdy se snažím skrze tento materiál vyjádřit své pocity, ve kterých tíhnu k domácímu a klidnému zázemí. V průběhu minulého roku jsem začal s projektem, který původně nesl název Hydroponic Love, v němž jsem se vypořádával s vlastním selháváním ve vztazích a budoval pouto k neživým předmětům za účelem ukojení své touhy po lásce. Skrze tuto etapu jsem postupně rozvinul své téma a rozpracoval představu o lásce, která může přecházet až v nebezpečnou posedlost. Projekt se nakonec rozšířil na čtyři části, ve kterých jsem rozpracoval několik podtémat, která se již nevěnovala jen mým osobním tužbám a selháním, ale i s nimi souvisejícímu širšímu společenskému kontextu.
In my work I materialize personal experiences, memories and ideas about future life. In relation to these, I also address the heteronormativity of relationships dictated by society to young people. In my work I deal with these themes through intuitive work with textiles, where I try to express through this material my feelings, in which I tend to a domestic and peaceful background. Over the past year I have begun a project that originally titled Hydroponic Love, in which I dealt with my own failures in relationships and building a bond with inanimate objects in order to satisfy my desire for love. Through this stage I gradually developed my theme and elaborated on the idea of love that ...that can develop into a dangerous obsession. The project eventually expanded into four parts, in in which I developed several sub-themes that no longer focused on my personal desires and failures, but also the broader social context related to them.
Description
Citation
BRAŽINA, J. love rhymes with fuck you [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarná tvorba
Comittee
Mgr. Martin Mazanec, Ph.D. (předseda) doc. MgA. Jan Šrámek, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Pavel Korbička (člen) prof. akad. soch. Jan Ambrůz (člen) Mgr. Marika Kupková, Ph.D. (člen) MgA. Michal Pěchouček (člen) Mgr. Noemi Purkrábková (člen) doc. MgA. Filip Cenek (člen)
Date of acceptance
2023-05-15
Defence
Předseda komise Martin Mazanec zahajuje obhajobu a představuje oponenta Michala Pěchoučka. Následně oba přečtou své posudky. Z oponentury zazní otázka na to, co pro diplomanta znamená kontakt s divákem a jak je pro něj důležitý. Diplomant uvádí, že je pro něj kontakt s divákem velmi důležitý a že se jej dříve snažil integrovat. Později však musel tento kontakt omezit, protože u sebe zpozoroval tendenci se lidem a jejich vhledům zavděčovat, což podle svých slov musel vyškrtat, aby se v tom zase našel. Mazanec podotýká, že s tím takto pracuje už delší dobu. Diplomant souhlasí a započne popisovat výstavy, které prezentovanému dílu předcházely. Mazanec vyzývá k diskusi. Pěchouček pokládá otázku ohledně světelného řešení instalace. Autor uvádí, že jiné nasvícení, o kterém uvažoval, mu přišlo příliš divadelní, a že v instalaci v prostoru Zaazrak Dornych použil dramatičtější světla. Zde je však podle svých slov již za dramatem. Pěchouček souhlasí, že to nyní působí věcně. Purkrábková komentuje vývoj autorovy tvorby skrze jednotlivé předchozí výstavy. Tento vývoj hodnotí pozitivně i při snižující se úrovni ornamentality. Diplomant uvádí, že posun vnímá také a dále popisuje, že dříve vždy vytvářel hodně věcí, jimiž zaplňoval prostor, což začal dle svých slov „vyčišťovat“. Poukazuje na skutečnost, že zde tak zůstal pouze textil. Purkrábková podotýká, že na ni dílo nyní působí efektněji, i když je to čistší. Ambrůz se ptá, zda diplomant četl novelu „Konec hry“ od Samuela Becketta, kterou mu v minulosti doporučil. Diplomant reaguje, že nechce říkat, že je konec, protože nechce na každou další výstavu dělat úplně novou věc. Doplňuje, že příběh je ukončen, ale otevřely se tam postavy, charaktery, nebo jen ideje, které by se daly dále rozvíjet. Ambrůz to nazve okecáváním pořád dokola, a že bychom k instalaci spíš měli přijít s otevřenou čelistí, což nenastane. Doporučí diplomantovi přečíst si zmiňovanou novelu. Autor vyjadřuje nepochopení komentáře. Ambrůz navazuje, že to platí i pro filmy, které ten den už v rámci obhajob shlédl, a že neví, co by z nich měl divák bez řečí okolo. Korbička se ptá na instalační detaily ukotvení figur do stropu. Autor uvádí, že použil některé z háků, které již ve stropě umístěny byly. Ty, co nepoužil, odebral. Následuje diskuse o jiných možnostech instalace figur. Autor uvádí, že se zaměřil především na gradient barevnosti figur. Kupková se ptá na možné odkazy barvení textilu k rozličným kulturním proudům. Diplomant reaguje, že především volil temnější barvy, a asi ne úplně vědomě tak mířil k vizualitě videoklipů písní, ze kterých dílo vychází. Mazanec ukončuje rozpravu.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO