Edges of Cedar Grove

Abstract
V mojí diplomové se zaměřuji na malbu krajin z virtuálního prostředí počítačových her z období přelomu tisíciletí, které svojí nedokonalou grafikou připomínají modernistické přístupy v malířství konce 19. století a počátku století dvacátého. Absurdní digitální vizualitu přírody, jako jsou hranaté kopce, stromy nebo křoviny, se snažím zachytit přesně tak, aby obraz vytvářel dojem nebo alespoň navozoval pocit modernistického díla. Obrazy se zároveň díky relativně volnému pohybu v herních krajinách stávají jakýmsi virtuálním plenérem, kde nacházím motivy a kompozice k malbě.
In my diploma, I focus on painting landscapes from the virtual environment of computer games from the turn of the millennium, which with their imperfect graphics are reminiscent of modernist approaches in painting at the end of the 19th century and the beginning of the 20th century. I try to capture the absurd digital visuality of nature, such as angular hills, trees or bushes, in such a way that the image creates the impression or at least evokes the feeling of a modernist work. At the same time, thanks to the relatively free movement in the game landscapes, the paintings become a kind of virtual plein air, where I find motifs and compositions for painting.
Description
Citation
LUKSCH, V. Edges of Cedar Grove [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarná tvorba
Comittee
doc. MgA. Luděk Rathouský (předseda) MgA. Ondřej Homola (člen) doc. MgA. Vasil Artamonov (člen) MgA. Marie Štindlová (člen) PhDr. Kaliopi Chamonikolasová, Ph.D. (člen) Mgr. Jana Písaříková, Ph.D. (člen) MgA. Alice Nikitinová (člen) doc. MgA. Klaudia Kosziba, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-05-18
Defence
V první části je přednesena obhajoba a přečteny posudky. První je posudek vedoucího práce (Vasil Artamonov), druhý posudek oponenta – čte Ondřej Homola. Jsou přečteny otázky k rozpravě a následně zodpovězeny studentem. Diskuse je zahájena. Ondřej Homola má dotaz ohledně materiálu obrazové plochy. Student odpovídá dostatečně a poukazuje na recyklaci obrazových ploch. Vasil Artamonov má dotaz na techniku malby v jednom obraze. Student vysvětluje způsob techniky. Klaudia Kosziba podotýká, že k obrazům nemá žádné výhrady, nicméně dané téma bere jako neukončené. Luděk Rathouský chválí diplomovou práci a přirovnává ji k nové malbě. Jana Písaříková se ptá na názvy diplomové práce a jednotlivých obrazů. Jestli mají návaznost na PC hry, z kterých pramení. Student dostatečně odpovídá a vysvětluje určitou návaznost. Poslední otázka od Luďka Rathouského směřuje k velikosti formátů. Student vysvětluje, že aktuální formát ovlivňuje velikost ateliéru, nicméně by chtěl do budoucna vyzkoušet větší formát. Diskuse je ukončena.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO