2022

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 36
 • Item
  záviZLOSŤ záviSLASŤ
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Nguyen, Mário; Gabriel, Michal; Fajnor, Richard
  Anotácia - Abstrakt Už dlhodobo sa ako observér podieľam na výskume, ktorý sa zaoberá ľudským sebapoznaním prostredníctvom výtvarnej tvorby. Funguje pod názvom „From inside out“ a cieľom projektu je nájsť pattern na umeleckú bohému resp. šťastný naplnený život plný pôžitkov, inšpirácií a tvorby. Nutno hneď na začiatko poznamenať, že tento projekt je cieľami prinajmenšom veľmi ambiciózny, a prakticky sa jedná skôr o aktívnu platformu. Tohto výskumu sa aktuálne účastnia už stovky autorov/autoriek z rôznych kútov sveta, ktorí prejavili záujem sa vo svojej tvorbe témou sebapoznania zaoberať. Títo autori sa prihlasujú do projektu v páre spolu s ďalšou osobou, pozorovateľom, ktorý bude jeho procesy tvorby monitorovať a zaznamenávať. Vždy je teda jeden observér, ktorý monitoruje jedného autora, aby sa tak zabezpečila čo najvyššia možná integrita pozorovania každého jedného subjektu, ktorý sa projektu účastní. Autor, s ktorým spolupracujem ma požiadal aby som zachoval jeho anonymitu, preto túto osobu budem ďalej označovať už len ako „Tvorca X.“ Mojou úlohou je zhromažďovať čo najpodrobnejšie informácie o procesoch a prístupoch jeho tvorby zatiaľ čo Tvorca X má za úlohu ich so mnou čo najpodrobnejšie zdieľať. Vyhodnotenia mojej observácie sú však poskytnuté už len autorovi, ktorý ich so mnou bohužial odmietol zdieľať. Koncept pattenru na umeleckú bohému, pochopiteľne príde aj mne, ako skutočne veľmi fascinujúci a preto som sa rozhodol observácie z tohto projektu nezávisle spracovať vo svojej diplomovej práci a vytvoriť svoje vlastné, výtvarné, vyhodnotenia vykonaných pozorovaní. Po formálnej stránke sa jedná o výtvarné spracovanie dokumentácie nášho spoločného procesu, v ktorom apropriujem jeho tvorbu v rámci projektu „From inside out“ v kombinácii s voľnými portrétmi Tvorca X. Mojím zámerom je transformovať jednotlivé myšlienkové procesy, či patterny autora, pri vzniku diela do obrazových záznamov týchto jeho procesov a vytvoriť z nich čo najkomplexnejšiu podobu Tvorcu X (z môjho uhlu pohľadu) počas nášho spoločného podieľania sa na projekte From Inside Out. Do obrazov budem implementovať psychologicke podoby Tvorcu Z, ktoré vychádzajú z dopadov metodických stratégii umelca, ktoré aplikuje na procesy tvorby na jeho vlastné emócie a mentalitu. Pri snahe čo najvernejšie zachytiť vnútornú podobu Tvorcu X počas vývoju diel, sa snažím do jeho zobrazenia implementovať moje osobné analýzy z pozorovaní subjektu pri procesoch tvorby, so zameraním predovšetkým na autorovu kognitívnu subjektivizáciu.
 • Item
  Jizva
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Sláma, Matěj; Mazanec, Martin; Nytra, Martin
  Diplomová práce Jizva je koncipována jako krátký film představující fiktivní historii nalezeného „monumentu“. V animovaném filmu prozkoumávám souvislosti a význam „monumentu“ ve virtuálním prostředí, které jsem vytvořil na základě obrazové dokumentace a mapováním konkrétních míst, které jsem poznal při mých expedicích městskou krajinou Brna a Haagu. Jedná se především o „ztracené” prostory (označované také jako vágní terén nebo území nikoho), jejichž podobnosti ilustruji pomocí vlastní vizuální mapy. Východiskem práce je tedy osobní žitá zkušenost, na niž jsou jako další vrstvy kladeny obrazové dokumentace míst, mnou vytvořené 3D objekty a 3D skeny prostorů s prvky počítačových her. Ve výsledném snímku divák sleduje prohlídku virtuálního prostředí, kde se objektivní skutečnost záměrně prolíná s fiktivním světem vystavěným na autorské imaginaci.
 • Item
  Barbara: Fragile monsters, privileged victims
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Ilič, Barbora; Mazanec, Martin; Kupková,, Marika
  Tématem diplomové práce je vztah vypravěčských subjektů a objektivizovaných druhých, a to v prostředí romantizujících narativů kinematografie. Výstupem práce je krátký autofikční film Barbara: The Weltschmerz Musical, v němž se skrze postavu cizinky-umělkyně s příznačným jménem Barbara snažím poukázat na intimní úroveň fenoménů, které utváří vztah tzv. Západu k tzv. Balkánu. Ten je v tomto případě zastoupen ex-jugoslávským prostorem, a to zejména nynějším Srbskem. Práce se tak skrze téma jugonostalgie dostává k otázkám dekolonizace vlastní identity a k reparativnímu obratu v umění a problematice toho, k čemu se vůbec můžeme ze své, téměř vždy nějakým způsobem privilegované, pozice vyjadřovat. Předmětem samotného praktického výstupu práce však není ani tak rozbor těchto fenoménů, jako spíše subtilní snaha o poukázání na individuální motivace a vnitřní procesy, které je provázejí. K tomu práce využívá metody post-ironie a cringe namířené proti samotné autorce a její roli při vzniku narativu.
 • Item
  4 Elements
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Špundová, Veronika; Šrámek, Jan; Trhoň, Ondřej
  Diplomová práce 4 Elements prostřednictvím dvou textilních objektů, které jsou pro potřeby její obhajoby performativně přineseny a instalovány do prostoru parku Lužánky v Brně, rozkrývá a dále rozvíjí designovanou realitu a mytologii čtyř barevných elementů – principů – rolí – identit – anti hrdinských démonů – avatarů: #ccff00, #000000, #c0c0c0 a #cc99ff, jakožto aktérů se symbolickým potenciálem, s nimiž experimentuje jako s formou vizuálního scénáře pro budoucí LARP hru. Součástí díla je kruhový objekt, který je transportním obalem pro druhý kulovitý objekt s tím, že oba fungují jako díla ve vzájemném propojení i samostatně. Kruh je kempingovou dekou, mapou či bránou do designované reality 4 elementů a koule soustřeďuje kolem své osy jejich kolážovité imaginativní memetické obrazové medailony. Textilní oddenky či dlouhá vlákna vedoucí z obou objektů provazují objekty s krajinou, s dalšími planetárními aktéry. Dílo vychází z myšlenkových směrů jako je posthumanismus, nový materialismus, materiální feminismy, na klimatickou krizi a postantropocentricky zaměřená současná filozofie či mediální teorie a vizuální studia.
 • Item
  Pokoje
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Zdvořáček, Tomáš; Gabriel, Michal; Vaněk, Vojtěch
  V rámci své diplomové práce se zabývám tématem paměti a jejího „oživení“. Zaměřuji se na vzpomínky týkající se konkrétních míst, kde jsem žil, která jsem navštívil a která zanechala v mé mysli silný dojem. Tato místa se snažím pomocí moderních 3D technologií rekonstruovat a převést do virtuální reality tak, aby bylo možné je opět „navštívit“. Vytvořil jsem způsob, jak pro nás důležitá místa „zhmotnit“ ve virtuální realitě, procházet jimi a prožít tak vzpomínku s takovými místy spojenou ještě jednou. Vzpomínka je navíc sdílená – umožní se na konkrétní místo podívat i těm, kdo tam nebyl. Věřím, že tento přístup přináší nový způsob, jak zachovat a sdílet vzpomínky.