2022

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 35
 • Item
  Barbara: Fragile monsters, privileged victims
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Ilič, Barbora; Mazanec, Martin; Kupková,, Marika
  Tématem diplomové práce je vztah vypravěčských subjektů a objektivizovaných druhých, a to v prostředí romantizujících narativů kinematografie. Výstupem práce je krátký autofikční film Barbara: The Weltschmerz Musical, v němž se skrze postavu cizinky-umělkyně s příznačným jménem Barbara snažím poukázat na intimní úroveň fenoménů, které utváří vztah tzv. Západu k tzv. Balkánu. Ten je v tomto případě zastoupen ex-jugoslávským prostorem, a to zejména nynějším Srbskem. Práce se tak skrze téma jugonostalgie dostává k otázkám dekolonizace vlastní identity a k reparativnímu obratu v umění a problematice toho, k čemu se vůbec můžeme ze své, téměř vždy nějakým způsobem privilegované, pozice vyjadřovat. Předmětem samotného praktického výstupu práce však není ani tak rozbor těchto fenoménů, jako spíše subtilní snaha o poukázání na individuální motivace a vnitřní procesy, které je provázejí. K tomu práce využívá metody post-ironie a cringe namířené proti samotné autorce a její roli při vzniku narativu.
 • Item
  4 Elements
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Špundová, Veronika; Šrámek, Jan; Trhoň, Ondřej
  Diplomová práce 4 Elements prostřednictvím dvou textilních objektů, které jsou pro potřeby její obhajoby performativně přineseny a instalovány do prostoru parku Lužánky v Brně, rozkrývá a dále rozvíjí designovanou realitu a mytologii čtyř barevných elementů – principů – rolí – identit – anti hrdinských démonů – avatarů: #ccff00, #000000, #c0c0c0 a #cc99ff, jakožto aktérů se symbolickým potenciálem, s nimiž experimentuje jako s formou vizuálního scénáře pro budoucí LARP hru. Součástí díla je kruhový objekt, který je transportním obalem pro druhý kulovitý objekt s tím, že oba fungují jako díla ve vzájemném propojení i samostatně. Kruh je kempingovou dekou, mapou či bránou do designované reality 4 elementů a koule soustřeďuje kolem své osy jejich kolážovité imaginativní memetické obrazové medailony. Textilní oddenky či dlouhá vlákna vedoucí z obou objektů provazují objekty s krajinou, s dalšími planetárními aktéry. Dílo vychází z myšlenkových směrů jako je posthumanismus, nový materialismus, materiální feminismy, na klimatickou krizi a postantropocentricky zaměřená současná filozofie či mediální teorie a vizuální studia.
 • Item
  Pokoje
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Zdvořáček, Tomáš; Gabriel, Michal; Vaněk, Vojtěch
  V rámci své diplomové práce se zabývám tématem paměti a jejího „oživení“. Zaměřuji se na vzpomínky týkající se konkrétních míst, kde jsem žil, která jsem navštívil a která zanechala v mé mysli silný dojem. Tato místa se snažím pomocí moderních 3D technologií rekonstruovat a převést do virtuální reality tak, aby bylo možné je opět „navštívit“. Vytvořil jsem způsob, jak pro nás důležitá místa „zhmotnit“ ve virtuální realitě, procházet jimi a prožít tak vzpomínku s takovými místy spojenou ještě jednou. Vzpomínka je navíc sdílená – umožní se na konkrétní místo podívat i těm, kdo tam nebyl. Věřím, že tento přístup přináší nový způsob, jak zachovat a sdílet vzpomínky.
 • Item
  Vizuální identita virtuálního města
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Sodomková, Natálie; Vaněk, Vojtěch; Ondrík, Jozef
  Diplomová práce navazuje na esej zpracovanou v kontextu bakalářské práce Les (2020) týkající se grafického uživatelského rozhraní a infografiky. Zároveň práce vychází z prototypu digitální hry Studna. V detailu se věnuje jednomu ze segmentů herního vývoje, a to vizuální komunikaci. Cílem práce je najít stylizovaný vizuální slovník ve vztahu k architektuře, designu narativu, hratelnosti a odezvy v kontextu navigace. Textová část hledá příklady sofistikovanějších způsobů předávání informací, v již existujících videoherních titulech. Praktická část navrhuje metodiku, která se inspiruje designem a industriální architekturou z období 19. – 20. století, včetně ilustrace a malířských přístupů. Navržená metodika ověřuje, zda jsou uplatněné postupy vhodné pro další využití v praxi.
 • Item
  Demo(s)
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění, ) Ščudla, Marek; Šrámek, Jan; Veselý, Karel
  Dlouhodobě se věnuji autorské hudební tvorbě, kterou se zabývám i v rámci diplomové práce s názvem Demo(s). Součástí jejího obsahu ale narozdíl od mých dřívějších výstupů, které jsem i v rámci školy prezentoval nebude hudební videoklip ani hudba samotná. Práce má za cíl pozorovat a zaznamenávat průběh jejího vzniku a dění kolem, týká se procesu tvorby debutového alba. Záznam a výstupy budou prezentovány formou videoinstalace, která bude složena z časosběrných videí. Ty přibližují jak autorské, inspirační, tak technické postupy spjaté s rapovou hudební tvorbou. Součástí bude také jeden samostatný objekt.