2011

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 433
 • Item
  Podnikatelský plán pro založení firmy
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Škorpík, Pavel; Bayerová, Vladimíra; Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA
  Tato diplomová práce je návrhem podnikatelského plánu pro založení firmy zabývající se výrobou zakázkového nábytku. Návrh reaguje na situaci vzniklou možným odkupem majetku od zanikajícího sdružení živnostníků a dle této situace je upraven. Cílem je vytvoření podnikatelského plánu pro založení společnosti s ručením omezeným a zhodnocení této situace.
 • Item
  Marketingová strategie podpory prodeje zboží a služeb
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Daniel, Petr; Chlebovský, Vít; Daniel, Jan
  Práce zpracovává problematiku prodeje IT (Informačních Technologií) zboží a služeb. Analyzuje stávající zákazníky, služby, které se pro ně zpracovávají, komunikaci a prodej nového zboží. Jaká je spokojenost aktuálních zákazníků, kde jsou nedostatky a tyto nedostatky minimalizovat nebo úplně odstranit. S pomocí strukturovaného dotazníku a dalších analytických metod vylepšit spokojenost se službami a prodejem zboží u stávajících i možných budoucích zákazníků. Výsledkem práce jsou návrhy na zlepšení celkové marketingové politiky firmy.
 • Item
  Podnikatelský záměr
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Murín, Miroslav; Afonina, Anna; Sabov, Patrik
  Diplomová práce pojednává o podnikatelském záměru na zaloţení internetového portálu KAMZASPORTEM.CZ, který bude poskytovat informace o sportovištích v rámci města Brna a okolí. Práce obsahuje teoretický úvod do problematiky tvorby podnikatelského záměru a taky všechny potřebné analýzy v části praktické.
 • Item
  Podnikatelský záměr
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Vágó, Gábor; Rompotl, Jaroslav; MBA, Tomáš Palacka,
  Témou mojej diplomovej práce je analýza konkurencieschopnosti spoločnosti Stroje a Mechanismy, a.s. Ako hlavný ciel pre túto prácu som si stanovil úlohu nazbierať čo najviac relevantných informácií o skúmanej problematike a podrobne analyzovať sledovanú spoločnosť. Na základe tejto analýzy si dovolím odporučiť niekoľko rad pre zlepšenie situácie a zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti na trhu. Túto tému som si vybral z dôvodu, lebo si osobne myslím, že jednou z najdôležitejších úloh pre vyspelú, modernú spoločnosť je aktívne sledovanie konkurencie. V záujme úspešnosti snažiť sa jej prispôsobovať a neustále byť o krok pred ňou aby ako dodávateľská firma mohla byť stále atraktívnym partnerom pre svojich zákazníkov.
 • Item
  Uplatnění marketingu v sektoru služeb
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Pluháček, Stanislav; Chalupský, Vladimír; Král, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá marketingem hotelových služeb pro Hotel Celnice, který se nachází ve městě Břeclav, v srdci Lednicko-valtického areálu. Pojednává o marketingovém mixu hotelu a snaží se najít nedostatky v této oblasti a navrhnout zlepšení, které by vedlo k lepším komunikačním i ekonomickým výsledkům.