Marketingová strategie podpory prodeje zboží a služeb

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Práce zpracovává problematiku prodeje IT (Informačních Technologií) zboží a služeb. Analyzuje stávající zákazníky, služby, které se pro ně zpracovávají, komunikaci a prodej nového zboží. Jaká je spokojenost aktuálních zákazníků, kde jsou nedostatky a tyto nedostatky minimalizovat nebo úplně odstranit. S pomocí strukturovaného dotazníku a dalších analytických metod vylepšit spokojenost se službami a prodejem zboží u stávajících i možných budoucích zákazníků. Výsledkem práce jsou návrhy na zlepšení celkové marketingové politiky firmy.
The thesis processes problems of sales and services of IT (information technologies) products. It analyses current customers, services, which are provided for them, communication and sale of new products. How satisfied are current customers, where are deficiencies and those deficiencies minimize or absolutely remove. With help of structured questionnaire and other analytical methods to improve satisfaction of current and future customers with sales and services of products. The results of thesis are proposals for the improvement of global marketing policy of the firm.
Description
Citation
DANIEL, P. Marketingová strategie podpory prodeje zboží a služeb [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. František Bartes, CSc. (předseda) Ing. Jan Roubal (místopředseda) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen) Ing. Václav Zeman (člen)
Date of acceptance
2011-06-13
Defence
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO