Podnikatelský plán pro založení firmy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato diplomová práce je návrhem podnikatelského plánu pro založení firmy zabývající se výrobou zakázkového nábytku. Návrh reaguje na situaci vzniklou možným odkupem majetku od zanikajícího sdružení živnostníků a dle této situace je upraven. Cílem je vytvoření podnikatelského plánu pro založení společnosti s ručením omezeným a zhodnocení této situace.
This diploma thesis consist proposal of business plan to start a company in custom furniture making business. This plan reacts on possibility of buyout of assets from dissolving association of tradesman. Goal is to create and evaluate limited company type business plan.
Description
Citation
ŠKORPÍK, P. Podnikatelský plán pro založení firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lenka Širáňová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Koleňák, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO