Podnikatelský záměr

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Témou mojej diplomovej práce je analýza konkurencieschopnosti spoločnosti Stroje a Mechanismy, a.s. Ako hlavný ciel pre túto prácu som si stanovil úlohu nazbierať čo najviac relevantných informácií o skúmanej problematike a podrobne analyzovať sledovanú spoločnosť. Na základe tejto analýzy si dovolím odporučiť niekoľko rad pre zlepšenie situácie a zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti na trhu. Túto tému som si vybral z dôvodu, lebo si osobne myslím, že jednou z najdôležitejších úloh pre vyspelú, modernú spoločnosť je aktívne sledovanie konkurencie. V záujme úspešnosti snažiť sa jej prispôsobovať a neustále byť o krok pred ňou aby ako dodávateľská firma mohla byť stále atraktívnym partnerom pre svojich zákazníkov.
The topic of my dissertation work is The Competition Analysis of company Stroje a Mechanismy, a.s. As the main goal, that I staked, is to gather as many relevant information as possible about the issue, closely analyze the company and compare it with their main competitors. I´ll try to suggest several tips how to improve the situation and how to increase competitiveness based on my competition analysis. I choose this topic, because I think that the one of the most important thing for modern company is to actively checking competitors, assimilate them, and always be a one step ahead, and as a delivery company could be an attractive partner for its customers.
Description
Citation
VÁGÓ, G. Podnikatelský záměr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. (předseda) Ing. Vladimír Karpeta (místopředseda) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Rompotl (člen)
Date of acceptance
2011-06-09
Defence
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO