Podnikatelský záměr

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce pojednává o podnikatelském záměru na zaloţení internetového portálu KAMZASPORTEM.CZ, který bude poskytovat informace o sportovištích v rámci města Brna a okolí. Práce obsahuje teoretický úvod do problematiky tvorby podnikatelského záměru a taky všechny potřebné analýzy v části praktické.
The object of the master´s thesis is a business plan for internet portal KAMZASPORTEM.CZ, which will provide information about sports centres in Brno and surroundings. The thesis contains the theoretical introduction of the business plan and also the analysis of practical part.
Description
Citation
MURÍN, M. Podnikatelský záměr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (předseda) RNDr. Petr Střelec (místopředseda) doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-14
Defence
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO