2010

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 496
 • Item
  Aplikace matematických softwarů při numerickém řešení úloh mechaniky
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Blahút, Lukáš; Pellant, Karel; Hadaš, Zdeněk
  Účelom bakalárskej práce je oboznámenie so špeciálnymi matematickými softvérmi pre numerické riešenie úloh z mechaniky. Práca detailnejšie popisuje prostredie Matlab Simmechanics so zameraním na jeho knižnice, popisom a nastavením základných prvkoch a rozborom demo príkladu. Následne je v tomto prostredí je spracovaný pohyb padajúcej tyče po rovnej podložke s rôznym súčiniteľom šmykového trenia.
 • Item
  Technologiie kotvení implantátů při transmedulární osteosyntéze proximální tibie.
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Müller, Martin; Píška, Miroslav; Prokop, Jaroslav
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením nitrodřeňové osteosyntézy tibie s možností úhlově stabilizovat zlomeniny v proximální části kosti. Navržené implantáty z titanové slitiny Ti6Al4V jsou pevnostně ověřeny. Také je proveden rozbor vlivu stabilizace na kostní šrouby. Z výsledků rozboru byl určen vyhovující moment dotažení, který neohrozí funkčnost systému.
 • Item
  Systémy automobilní diagnostiky
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Bůžek, Václav; Ramík, Pavel; Beran, Martin
  Práce přináší přehled o současném stavu automobilní diagnostiky. Zaměřuje se na principy vnitřní i vnější diagnostiky a objasňuje čtenáři používané normy. Dále přibližuje základní používané palubní diagnostické systémy, včetně principů diagnostiky jejich součástí. Na prakticky provedeném měření, pomocí diagnostického softwaru SuperVag, práce ukazuje praktické možnosti a funkce dnešních diagnostických systémů.
 • Item
  Koncepční návrh mostového jeřábu 8 tun
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Franc, Šimon; Kubín, Martin; Pokorný, Přemysl
  Tato bakalářská práce se zabývá koncepčním návrhem mostového jeřábu o nosnosti 8 tun. Cílem této práce je návrh hlavních parametrů jeřábu a jeho hlavních rozměrů. Nejprve je spočítán a navrhnut hlavní nosník mostu. Poté jsou navrženy a spočítány příčníky a pojezdová kola. Nakonec se navrhne elektromotor pro pohon pojezdu jeřábu.
 • Item
  Slinování pokročilých keramických materiálů s kubickou strukturou
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Hrubý, Jan; Maca, Karel; Pouchlý, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá literární rešerší na téma přípravy pokročilých keramických materiálů. Srovnává také slinování a vlastnosti kubických keramických materiálů s keramickými materiály s jinými krystalovými mřížkami. Experimentální část se věnuje přípravě tetragonální ZrO2 keramiky (dopované 3mol% Y2O3) a kubické ZrO2 keramiky (dopované 8mol% Y2O3). Pro tuto přípravu bylo využito vícestupňového slinování s kombinací beztlakého slinování a izostatického lisování za horka (HIP). Cílem bylo připravit hutnou keramiku s homogenní mikrostrukturou. Dalším studovaným materiálem byl kubický Y2O3 s mikrometrovou velikostí vstupních částic. U slinutých vzorků byla studována mikrostruktura a optické vlastnosti.