Koncepční návrh mostového jeřábu 8 tun

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá koncepčním návrhem mostového jeřábu o nosnosti 8 tun. Cílem této práce je návrh hlavních parametrů jeřábu a jeho hlavních rozměrů. Nejprve je spočítán a navrhnut hlavní nosník mostu. Poté jsou navrženy a spočítány příčníky a pojezdová kola. Nakonec se navrhne elektromotor pro pohon pojezdu jeřábu.
This bachelor thesis deals with conceptual scheme of a bridge crane with carrying capacity of 8 tons. Intention of this thesis is to scheme out the main specifications and size of this bridge crane. First of all we design and calculate the main bridge girder. Afterwards we calculate and design the cross bars and the travelling wheels. At last the desigh of an electromotor for powering the movement of the bridge crane takes its place.
Description
Citation
FRANC, Š. Koncepční návrh mostového jeřábu 8 tun [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Alexander Sikora, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Břetislav Mynář, CSc. (člen) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Jírů (člen)
Date of acceptance
2010-06-21
Defence
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO