Slinování pokročilých keramických materiálů s kubickou strukturou

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá literární rešerší na téma přípravy pokročilých keramických materiálů. Srovnává také slinování a vlastnosti kubických keramických materiálů s keramickými materiály s jinými krystalovými mřížkami. Experimentální část se věnuje přípravě tetragonální ZrO2 keramiky (dopované 3mol% Y2O3) a kubické ZrO2 keramiky (dopované 8mol% Y2O3). Pro tuto přípravu bylo využito vícestupňového slinování s kombinací beztlakého slinování a izostatického lisování za horka (HIP). Cílem bylo připravit hutnou keramiku s homogenní mikrostrukturou. Dalším studovaným materiálem byl kubický Y2O3 s mikrometrovou velikostí vstupních částic. U slinutých vzorků byla studována mikrostruktura a optické vlastnosti.
This bachelor's thesis deals with the literature search on preparation of advanced ceramic materials. It compares the sintering and properties of cubic ceramics with ceramic materials with different crystal structures. The experimental section is devoted to preparing tetragonal ZrO2 ceramic (doped with 3 mol% Y2O3) and cubic ZrO2 ceramic (doped with 8 mol% Y2O3). These ceramics were prepared using two-step sintering combining pressure-less sintering with hot isostatic pressing (HIP). The goal was to prepare dense ceramics with homogenous microstructure. Another studied material was Y2O3 with micrometer sized particles. Microstructure and optical properties of studied materials were evaluated.
Description
Citation
HRUBÝ, J. Slinování pokročilých keramických materiálů s kubickou strukturou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Materiálové inženýrství
Comittee
doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (předseda) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (člen) prof. RNDr. Jan Kohout, CSc. (člen) Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO