Technologiie kotvení implantátů při transmedulární osteosyntéze proximální tibie.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením nitrodřeňové osteosyntézy tibie s možností úhlově stabilizovat zlomeniny v proximální části kosti. Navržené implantáty z titanové slitiny Ti6Al4V jsou pevnostně ověřeny. Také je proveden rozbor vlivu stabilizace na kostní šrouby. Z výsledků rozboru byl určen vyhovující moment dotažení, který neohrozí funkčnost systému.
Bachelor thesis concerns a design solution for tibia osteosynthesis with a possibility of an angularly stabilization fracture in the proximal part of the bone. The designed implants of titanium alloy Ti6Al4V solidity are verified. There is also analyzed the impact of stabilization on the bone screws. The result of the analysis was determined by matching a tightening torque, which do not endanger the functionality of the system.
Description
Citation
MÜLLER, M. Technologiie kotvení implantátů při transmedulární osteosyntéze proximální tibie. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) doc. Ing. Vít Jan, Ph.D. (místopředseda) Ing. Oskar Zemčík, CSc. (člen) Ing. Jozef Majerík, Ph.D. (člen) Ing. Štefan Bajčík, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Jambor, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-16
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl dotazy oponentů a členů komise. V jakém SW byl prováděn MKP výpočet? Jak se projevuje osteoporóza v tématu řešeném v BP? Kdo se v ČR zabývá výrobou endoprotéz? Jaké implantáty se používalz v minulosti?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO