Aplikace matematických softwarů při numerickém řešení úloh mechaniky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Účelom bakalárskej práce je oboznámenie so špeciálnymi matematickými softvérmi pre numerické riešenie úloh z mechaniky. Práca detailnejšie popisuje prostredie Matlab Simmechanics so zameraním na jeho knižnice, popisom a nastavením základných prvkoch a rozborom demo príkladu. Následne je v tomto prostredí je spracovaný pohyb padajúcej tyče po rovnej podložke s rôznym súčiniteľom šmykového trenia.
The purpose of the bachelor’s thesis is to familiarize with special mathematical software for the numerical solution of problems of mechanics. The work describes Simmechanics Matlab environment in more details with the emphasis on libraries, description and set of basic features and analysis of demo example. Consequently, movement of falling rod on flat surface with various shear friction factor is processed.
Description
Citation
BLAHÚT, L. Aplikace matematických softwarů při numerickém řešení úloh mechaniky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Mechatronika
Comittee
prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Suchánek, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. (člen) doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (člen) prof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc. (člen) doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-22
Defence
Student seznámím komisi s obsahem své BP s určitými nepřesnostmi.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO