Systémy automobilní diagnostiky

No Thumbnail Available
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce přináší přehled o současném stavu automobilní diagnostiky. Zaměřuje se na principy vnitřní i vnější diagnostiky a objasňuje čtenáři používané normy. Dále přibližuje základní používané palubní diagnostické systémy, včetně principů diagnostiky jejich součástí. Na prakticky provedeném měření, pomocí diagnostického softwaru SuperVag, práce ukazuje praktické možnosti a funkce dnešních diagnostických systémů.
This thesis is written to make a review abstracting of contemporary systems of automotive diagnostics. It is aimed at the principles of serial and parallel diagnostics and informs about contemporary norms. It brings nearer the basics of used on-board diagnostic systems, including the diagnostics of its components. The thesis also exemplifies the practical functions and possibilities on the elementary diagnosing by using the diagnostic software SuperVag.
Description
Citation
BŮŽEK, V. Systémy automobilní diagnostiky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. (člen) Ing. David Kollhammer, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO