Nastavitelný rozchod kol zadní nápravy traktoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem nastavitelného rozchodu kol zadní nápravy traktoru ve společnosti Zetor Tractors a.s. Na začátku je přehled konstrukcí nastavitelného rozchodu kol jiných světových výrobců traktorů. Následuje vlastní konstrukční činnost od výběru varianty po konečný návrh. Práce obsahuje potřebné výpočty celého zařízení. Součástí je také výpočtová analýza napětí a deformace významné části konstrukce s využitím numerického přístupu metody konečných prvků (MKP) a výkresová dokumentace navrhovaného stavěcího zařízení.
This Master´s thesis deals with construction design adjustable track of tractor rear axle in a company Zetor Tractors a.s. At the very beginning there is an overview of different possibilities adjustable track from other world´s producers of tractors. Afterwards there is my constructional working from selection variant of suspension to final project. In this case the thesis contains required calculations of the whole device. Thesis also contains the stress and strain analysis of significant part of construction using a numerical approach of finite element method (FEM) and drawing documentation of the project constructed device.
Description
Citation
ŠÍBL, M. Nastavitelný rozchod kol zadní nápravy traktoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automobilní a dopravní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Břetislav Mynář, CSc. (člen) Ing. Miroslav Jírů (člen)
Date of acceptance
2013-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO