Implementace hry dáma s využitím robotického manipulátoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce začíná krátkou rešerší již existujících robotických systémů umožňující hru dámy. V dalších částech popisuje možnosti ovládání manipulátoru Fanuc LR Mate 200iD 4S skrze kontrolér R-30iB Mate za pomoci platformy ROS na externím hardwaru. Následuje popis navržených a vyrobených fyzických modelů. Dále se řeší problematika detekce herního stavu v reálném čase, herní logiky a lidského zásahu s ohledem na bezpečnost. V závěru práce se pojednává o kontrole dodržování pravidel, obsluze systému a možných budoucích rozšířeních systému.
The thesis starts with a field research about existing robotic systems with implemented checkers or similar desk games. In its next parts are described posibilities of controling robotic manipulator Fanuc LR Mate 200iD 4S using controller R-30iB Mate from platform ROS located on external hardware. In few next pages of the thesis there are mentioned designed and used physical models. Following chapters describe real time game situation detection, game logic implementation and human input with safety in mind. At the end of the thesis there are mentioned rule checking algorithms, system operation instructions and possible future upgrades of the system.
Description
Citation
LICHOSYT, D. Implementace hry dáma s využitím robotického manipulátoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Petr Marcoň, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Luděk Žalud, Ph.D. (místopředseda) Ing. František Burian, Ph.D. (člen) Ing. Martin Čala, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Fialka, Ph.D. (člen) Ing. Václav Kaczmarczyk, Ph.D. (člen) Ing. Libor Veselý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-07
Defence
Student obhájil diplomovou práci. Komise neměla žádné námitky k řešené práci. V průběhu odborné rozpravy odpověděl na dotazy oponenta doplněné o dotazy komise: Je možné odstanit trhavé pohyby vaším návrhem? Jaké jsou pravidla americké dámy? Jaké změny by byly nutné pro změnu herní logiky na šachy? Setkal jste se
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO