2020, Vol. 22

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 25
 • Item
  Bezpečnostní systém pro automatizovanou správu a monitoring ochranného vybavení
  (International Society for Science and Engineering, o.s., 2020-04-30) Dzurenda, Petr; Hajný, Jan; Vrba, Kamil; Beneš, Vlastimil; Kristof, Pavel
  Článek je zaměřen na popis a bezpečnostní analýzu inovativního systému kombinujícího bezpečnostní (security) a ochranné (safety) funkce při řízení přístupu do rizikových prostor, jakými mohou být výrobní haly těžkého průmyslu, chemického průmyslu či místa s jiným zvýšeným rizikem práce. Článek je zaměřen na architekturu propojení bezpečnostních a ochranných funkcí a zejména využití moderních metod kryptografie. Součástí článku je podrobná bezpečnostní analýza celého systému, která popisuje jak návrh, tak skutečnou implementaci systému. Závěr článku je věnován doporučením pro zvýšení bezpečnosti budoucích systémů tohoto typu.
 • Item
  WebAssembly – vývoj a budúcnosť
  (International Society for Science and Engineering, o.s., 2020-02-29) Švikruha, Patrik
  In nowadays the web platform is specific with a low diversity of technology for the development of client applications. A synonym for the target platform of client applications has become JavaScript, which is standardized under the name ECMAScript and is a W3C (World Wide Web Consortium) standard. However, JavaScript was not intended to be the target platform, and despite advanced optimizations of runtime environments, it does not achieve native performance. These issues will help create the WebAssembly specification, which represents a joint effort by the web community to create a new, secure, platform-neutral code representation that will achieve native performance. This review article describes the WebAssembly standard and the Portable Native Client and asm.js technologies on which WebAssembly is based. WebAssembly is often mistaken for a JavaScript replacement. Comparing WebAssembly and JavaScript will allow the reader to distinguish between different uses for the two technologies. Finally, the article evaluates the state of the W3C standard and the functionality, which will be added to the standard. This developed functionality aims to extend WebAssembly to a non-web platform.
 • Item
  Spotřeba jednodeskových počítačů Raspberry Pi pro bateriové napájení
  (International Society for Science and Engineering, o.s., 2020-04-30) Benedikt, Jan
  Článek se zabývá spotřebou vybraných verzí jednodeskového počítače Raspberry Pi. Porovnání spotřeby bylo rozděleno do kategorií odpovídajících základním činnostem. Jedná se zejména o stav nečinnosti, odesílání dat, vytížení procesoru a práce s pamětí. V článku jsou porovnány čtyři verze jednodeskového počítače Raspberry Pi - 2, 3B, 4B a ZeroW. Cílem článku je odhad výdrže baterie napájející jednodeskový počítač během modelového scénáře.Z výsledků vyplývá, že každá nová verze Raspberry Pi znamená nárůst spotřebované energie. Nejvyšší kapacitu baterie vyžaduje model Rapsberry 4. Pro provoz o délce jednoho měsíce vyžaduje kapacitu baterie 2,077 Ah při napětí baterie 5 V (včetně rezervy 15 %). Naopak nejnižší kapacitu baterie (0,511 Ah včetně 15% rezervy) při stejných podmínkách lze zvolit pro model Raspberry Pi Zero W.
 • Item
  Vícetřídá segmentace 3D skenů magnetické rezonance pomocí strojového učení
  (International Society for Science and Engineering, o.s., 2020-04-30) Slunský, Tomáš
  Následující práce se zabývá segmentací obrazu do více tříd pomocí konvolučních neuronových sítí. Text shrnuje úvod do problematiky segmentace obrazu, kde jsou popsány základní principy fungování   neuronových sítí a je přiblížen současný vývoj strojového učení. Pro segmentaci obrazu je zvolena a podrobněji popsána architektura U-Net, která byla aplikována na dataset medicínských dat. Dále je tu popsán postup zpracování trojrozměrných dat, jejich předzpracování a metody, jakými byla provedena celá vícetřídá segmentace. Práce srovnává dvojici metod, jakými lze segmentaci provést. Vybrané metody podrobněji vyhodnocuje a zasazuje do širšího kontextu.
 • Item
  Návrhy zjednodušení licenčního procesu SMR založené na odstupňovaném přístupu
  (International Society for Science and Engineering, o.s., 2020-04-30) Števanka, Kamil; Šťastný, Ondřej; Katovský, Karel
  Článek se zabývá problematikou licencování malých modulárních reaktorů (SMR). Největší pozornost byla věnována odstupňovanému přístupu při posuzování projektů SMR. Jsou zkoumány otázky jakým způsobem je odstupňovaný přístup využíván dnes a jak by se dalo stávající legislativu upravit pro efektivnější posuzování SMR. Dále bylo popsáno, k jakým změnám bude potřeba přistoupit v přípravě ochrany do hloubky a zóny havarijního plánování u SMR. Na závěr byly uvedeny některé aspekty designu SMR, které budou vyžadovat změny v legislativě, aby mohla být komercionalizace SMR úspěšná.