Návrhy zjednodušení licenčního procesu SMR založené na odstupňovaném přístupu

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020-04-30
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
International Society for Science and Engineering, o.s.
Abstract
Článek se zabývá problematikou licencování malých modulárních reaktorů (SMR). Největší pozornost byla věnována odstupňovanému přístupu při posuzování projektů SMR. Jsou zkoumány otázky jakým způsobem je odstupňovaný přístup využíván dnes a jak by se dalo stávající legislativu upravit pro efektivnější posuzování SMR. Dále bylo popsáno, k jakým změnám bude potřeba přistoupit v přípravě ochrany do hloubky a zóny havarijního plánování u SMR. Na závěr byly uvedeny některé aspekty designu SMR, které budou vyžadovat změny v legislativě, aby mohla být komercionalizace SMR úspěšná.
Article focuses on the issue of licensing small modular reactors (SMR). Attention wasmainly given to the graded approach, how is it used today and how it could current approach beadjusted to help increase efficiency of SMR licensing process. The application of defense in depth andestablishment of emergency planning zone with respect to SMR features was also studied. Finally,several aspects of SMR design and their implications for licensing process were discussed.
Description
Keywords
Citation
Elektrorevue. 2020, vol. 22, č. 2, s. 14149. ISSN 1213-1539
http://www.elektrorevue.cz/
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
(C) 2020 Elektrorevue
DOI
Collections
Citace PRO