Spotřeba jednodeskových počítačů Raspberry Pi pro bateriové napájení

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020-04-30
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
International Society for Science and Engineering, o.s.
Abstract
Článek se zabývá spotřebou vybraných verzí jednodeskového počítače Raspberry Pi. Porovnání spotřeby bylo rozděleno do kategorií odpovídajících základním činnostem. Jedná se zejména o stav nečinnosti, odesílání dat, vytížení procesoru a práce s pamětí. V článku jsou porovnány čtyři verze jednodeskového počítače Raspberry Pi - 2, 3B, 4B a ZeroW. Cílem článku je odhad výdrže baterie napájející jednodeskový počítač během modelového scénáře.Z výsledků vyplývá, že každá nová verze Raspberry Pi znamená nárůst spotřebované energie. Nejvyšší kapacitu baterie vyžaduje model Rapsberry 4. Pro provoz o délce jednoho měsíce vyžaduje kapacitu baterie 2,077 Ah při napětí baterie 5 V (včetně rezervy 15 %). Naopak nejnižší kapacitu baterie (0,511 Ah včetně 15% rezervy) při stejných podmínkách lze zvolit pro model Raspberry Pi Zero W.
Paper is dealing with power consumption of chosen versions of one board computer Raspberry Pi. Comparing of power consumption was splitted into categories corresponding of basic activities. The main activities are idle state, sending data, load of central process unit and working with memory. In this paper are compared four versions of one board computer Raspberry Pi 2, 3B, 4B and ZeroW. The aim of the article is to estimate battery lifetime powering one board computer during model scenario. The results show that each new version of the Raspberry Pi means an increase in energy consumption. Model 4 requires the highest battery capacity. For one-month operation, a battery capacity of 2.077 Ah at 5 V (including a 15% reserve) is required. Vice versa the lower capacity of battery is required for model ZeroW (0.511 Ah including a 15% reserve).
Description
Keywords
Citation
Elektrorevue. 2020, vol. 22, č. 2, s. 14149. ISSN 1213-1539
http://www.elektrorevue.cz/
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
(C) 2020 Elektrorevue
DOI
Collections
Citace PRO