Návrh trakčního odpojovače na 25 kV

but.committeedoc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Bárta, Ph.D. (člen) Ing. David Šimek (člen) Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen) Ing. Ivo Pazdera, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent obhajoval diplomovou práci na téma Návrh trakčníhi odpojovače na 25 kV. Student představil zadání práce. Následně popsal parametry návrhu trakčního odpojovače. V další části uvedl oteplení jednotlivých částí odpojovače. Dále popsal typové zkoušky provedené na odpojovači. Nejdříve popsal zkoušky elektrické pevnosti. Následoval popis zkoušky trvalým proudem. Dále popsal zkoušku krátkodobým výdržným proudem a dynamickým výdržným proudem. Následně uvedl finanční a technické zhodnocení výrobku. Na závěr shrnul prezentaci. Součástí prezenetace byl i zhotovený výrobek. Student zodpověděl otázky oponenta i komise.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programSilnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronikacs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorŠimek, Davidcs
dc.contributor.authorBuchta, Martincs
dc.contributor.refereeBušov, Bohuslavcs
dc.date.accessioned2022-06-08T07:54:48Z
dc.date.available2022-06-08T07:54:48Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem trakčního odpojovače pro napětí 25 kV střídavých a jmenovitý proud 800 A. Výsledkem má být konkurenceschopný odpojovač, který bude schopen případné aplikace na tuzemskou železnici a má disponovat parametry, které jiní zdejší výrobci v současné době nenabízí. Jedná se například o elektrickou pevnost nebo velikost jmenovitého proudu, která je ekonomickou variantou pro většinu železničních tratí v České republice. Podle navržené výkresové dokumentace byl daný odpojovač sestaven a poté byly vybrané parametry odpojovače odzkoušeny. Byly provedeny například zkoušky elektrické pevnosti, zkratové zkoušky, zkouška trvalým proudem, apod. Vypočtené a naměřené hodnoty byly spolu porovnány. Navržený odpojovač byl na základě výsledků zkoušek a samotné stavby finančně a technicky zhodnocen. Na závěr byly navrženy některé vhodné úpravy.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the design of a traction disconnector for 25 kV AC and a rated current of 800 A. The result should be a competitive disconnector that is capable of potential applications on domestic railways and should have parameters that other local manufacturers do not currently offer. This is, for example, electrical strength or the size of the rated current, which is an economic option for most railway lines in the Czech Republic. According to the proposed drawing documentation, the disconnector was assembled and then the selected disconnector parameters were tested. For example, electrical strength tests, short-circuit tests, constant current tests, etc. were performed. The calculated and measured values were compared together. The designed disconnector was financially and technically evaluated on the basis of test results and the construction itself. Finally, some appropriate adjustments were proposed.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationBUCHTA, M. Návrh trakčního odpojovače na 25 kV [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.cs
dc.identifier.other142391cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/204819
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOdpojovačcs
dc.subjectizolační vzdálenostics
dc.subjectelektrodynamické sílycs
dc.subjectoteplení proudovodné dráhycs
dc.subjectzkoušky elektrické pevnostics
dc.subjectoteplovací zkouškacs
dc.subjectzkratové zkoušky.cs
dc.subjectDisconnectoren
dc.subjectinsulation distancesen
dc.subjectelectrodynamic forcesen
dc.subjectcurrent path heatingen
dc.subjectelectrical strength testsen
dc.subjecttemperature rise testen
dc.subjectshort-circuit tests.en
dc.titleNávrh trakčního odpojovače na 25 kVcs
dc.title.alternativeDesign of a 25 kV traction disconnectoren
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-07cs
dcterms.modified2022-06-08-07:47:28cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
sync.item.dbid142391en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.08 09:54:48en
sync.item.modts2022.06.08 08:16:12en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
7.47 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
1.04 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-OpoDP Buchta.pdf
Size:
90.72 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-OpoDP Buchta.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_142391.html
Size:
6.24 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_142391.html
Collections