Zvýšení spokojenosti zákazníků Tesca expres v Brně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníku v Tescu express na Malinovského náměstí. Teoretická část práce se zaměřuje na zpracování teorie marketingu a postupů jednotlivých analýz. Praktická část nás seznamuje se společností Tesco a její prodejnou a také vyhodnocuje výsledky dotazníku a SWOT analýzy. Závěrečná část obsahuje vlastní návrhy a doporučení na zlepšení řešené situace.
This thesis deals with analysis of customer´s satisfaction in Tesco express in the Malinovskeho square. The theoretical part of the thesis focuses on data processing of marketing and procedure of individual analysis. The practical part of the present Tesco company and it´s store and result´s of questionnaire and SWOT analysis. The final section includes its own suggestions and recommendations designed to improve the solved situation.
Description
Citation
POLÁČKOVÁ, T. Zvýšení spokojenosti zákazníků Tesca expres v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (předseda) Ing. Pavla Vejmolová (místopředseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (člen) Mgr. Milan Chytil (člen) Ing. Lenka Prášková (člen)
Date of acceptance
2013-06-19
Defence
Otázky vedoucího bakalářské práce, viz příloha. Otázky oponenta bakalářské práce, viz příloha. 1) Ing. Vejmolová: Jaký je Váš vztah k analyzované firmě? Jste zaměstnancem, či zákazníkem? 2) Ing. Prášková: Jsou náklady na zavedení Vašeho řešení opravdu tak nízké?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO