WOOX

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Jesenická firma WOOX zaměřující se na výrobu sportovního zboží – převážně textilu se začala rozrůstat a naplnila tak původní kapacity. Pro své nové výrobní místo si vybrala brownfield bývalé jesenické textilky. Ta se nachází pět minut od centra města. Já jsem oslovila majitele této firmy a vzhledem k tomu, že se právě zabýval návrhem přestavby, tak jsme se dohodli na vzájemné spolupráci. Mým záměrem je poskytnou firmě vizi a představit jí možnosti řešení. Má sloužit nejen jako inspirační materiál, ze kterého firma může v budoucnu čerpat, ale také ukázat možné přístupy v rámci tohoto projektu. V návaznosti na analýzu pozemku a okolí diplomová práce navrhuje výrobu, projekci, startovací bydlení a multifunkční halu s bistrem. Práce vzniká s ohledem na SMART principy. Snaží se propojovat zájmy obyvatel města a firmy WOOX.
The WOOX company is focused on the production of sport goods - mainly clothes. It began to grow and filled up the capacity of its first factory. For the new one, it has chosen the brownfield of the former Jeseník’s textile factory. It is located five minutes from the city center. I approached the owner of this company and because he was just working on the reconstruction, we agreed on cooperation. My intention is to provide the conceptual idea and possible solutions. It should be used as a source of inspiration. Based on my analysis of the plot and the surroundings, my thesis creates a production hall, a design office, dwellings and a multifunctional hall with a bistro. The work is based on SMART principles. It is trying to interconnect the interests of Jeseník’s residents and the company WOOX.
Description
Citation
KOVAŘÍKOVÁ, P. WOOX [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, Ph.D. (předseda) Ing. arch. Michal Krištof (člen) Ing. arch. Martin Laštovička (člen) Ing. arch. Robert Sedlák (člen) Ing. arch. Ing. Michaela Sýkorová (člen)
Date of acceptance
2019-05-27
Defence
Studentka představila práci Byla přečteno hodnocení oponenta, které neobsahovalo žádné doplňující otázky. Začala diskuze nad diplomovou prací. Komise položila otázku: Jaký je předpokládaný počet zaměstnanců? Hygienické zázemí působí nedostatečně. Studentka odpověděla uspokojivě Komise položila otázku: Jak fungují dispozice bytů, oponent vytknul špatné proporce ložnic. studentka odpověděla uspokojivě Komise položila otázku: Hlavní myšlenkou je propojení neumím si představit, že by firma o areálu pustila veřejnost. Řešili jste to s majitelem? studentka odpověděla velmi uspokojivě. Zabývala jste se zásobováním, tak aby se nemíchalo s dalšími prorvozy? studentka odpověděla poměrně uspokojivě. Komise položila otázku, na parkování pro majitele? studentka odpověděla poměrně uspokojivě. Komise se zeptala zda studentka konzultovala možnost napojení přes lávku studentka odpověděla poměrně uspokojivě. Proběhla diskuze nad projektem a odpověďmi.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO