2018

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 68
 • Item
  Talianske Lidi di Comacchio – vzostup a pád
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Remišová, Lenka; Mléčka, Jan; Hájek, Roman
  Borovicové lesy, jazerá, mokrade s velkým množstvom jedinečných druhov vtáctva vytvárajú prostredie výnimočné svojou diverzitou. Tiež okolie parcely je pokojné a pripomína viac "mesto/obec uprostred lesa". Je takzvanou oázou pokoja a mimo letných mesiacov je oblast takmer bez ľudí a stáva sa ideálnym miestom na relax a psychický odpočinok. Architektonické riešenie rešpektuje stávajúcu budovu a snahou bolo maximálne využiť potenciál, ktorý ponúka. Myšlienkovo je budova rozdelená na 4 časti: východná je určená na ubytovanie hotelového charakteru, ďalej západná časť budovy ktorá zahŕňa tiež výškovú nástavbu je rozdelená podlažiami. 1. NP sa nachádzajú priestory súvisiace so stravovaním – ako jeden z dôležitých faktorov pre psychickú pohodu. V 2. NP sú cvičenia jógy alebo iné typy meditačných cvičení. Zvyšok podlažia sa zaoberá masážami a očitou tela ale aj mysle v saunách. Ďaľšie podlažia sú apartmánové byty určené na prechodné bývanie v reakreačnej oblasti.
 • Item
  Talianske Lidi di Comacchio – vzostup a pád
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Moráviková, Patrícia; Mléčka, Jan; Pospíšil, Jan
 • Item
  Postindustriální město - Špitálka Urbanistická studie rozvoje města Brna na východ od centra
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Šiarny, Lukáš; Františák, Luboš; Kaštánková, Jana
  Návrh mestského bloku v blízkosti rušnej dopravnej dopravnej tepny Koliště a viaduktu.
 • Item
  Společnost nad Sázavou
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Slováček, Jakub; Nový, Vítězslav; Havlíček, Tomáš
  Předmět diplomové práce vychází z konkrétního záměru města Žďáru nad Sázavou na rekonstrukci původního objektu mateřské školy do podoby multifunkčního objektu komunitního centra. Stavební program počítá s pěticí různých programů: Komunitní centrum, Denní centrum pro děti a mládež (nízkoprahové zařízení pracující zejména s dětmi ze sociálně slabých rodin), Klub V 9 (centrum služeb pro podporu duševního zdraví), ředitelství sociálních služeb (administrativní provoz) a konečně jesle (dětské skupina, do 3 let věku). Navržené provozní řešení projektu vnímá kontinuitu vývoje, zároveň respektuje nejen vztahy různých druhů náplně, ale i situaci na pozemku, resp. v přilehlém okolí. Přidáním nových objemů je posílena pozice centrální převýšené hmoty, z níž do přilehlé zahrady vybíhají jednotlivé články obsahující jednotlivé funkce. Vztah horizontálních pavilonů v zahradě a převýšené ústřední hmoty je ještě zdůrazněn jejím navýšením a umístěním nejspecifičtější části – společenského sálu – do této „koruny“ objektu. Nedílnou součástí rekonstrukce je zapojení komunitního centra, jakožto veřejné budovy, do veřejného prostoru. Pozemek je tak částečně zpřístupněn několika veřejnými prostranstvími, s ohledem na specifika různých skupin uživatelů je však zásadní část pozemku ponechána jako uzavřené zahrady jednotlivých provozů.
 • Item
  Milíčeves – sídlo v krajině
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Jindrák, Matěj; Ponešová, Barbora; Šipulová, Janica
  Diplomová práce se věnuje venkovu a vesnici jako sídle v krajině. Pracuje s venkovem jako s celkem, který je přímo propojen s krajinou a jeho rozvoj vytváří na základě interakce s místní komunitou a na základě zásad, které vycházejí z místní zkušenosti. Podle těchto principů návrh zpracovává obec Slatiny-Milíčeves, a navrhuje úpravu třech pro obec významných míst: komplex bývalých farních budov, náves ve Slatinách a novou výstavbu v Milíčevsi.