Velodrom Favorit Brno

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Diplomová práce řeší návrh Velodromu-cyklistického stadionu v lokalitě Brno-Komárov, včetně napojení na stávající sportoviště ,parkování a dopravu.
The diploma thesis deals with the design of Velodrom-cycling stadium in the locality Brno-Komárov, including connection to the existing sports ground, parking and transport
Description
Citation
JURÁNEK, M. Velodrom Favorit Brno [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
prof. Ing. arch. Ivan Petelen, Ph.D. (předseda) doc. Ing. arch. Peter Daniel, Ph.D. (člen) doc. Ing. arch. Michal Hronský, Ph.D. (člen) Ing. arch. Dušan Vostrejž (člen) Ing. et Ing. Petr Hlavsa, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-05-28
Defence
Student představil svou diplomovou práci Byl přečten posudek vedoucího diplomové práce a oponenta Student velice rozsáhle pokryl problematiku dotazovanou oponentem Reakce komise na představený projekt (dotazy a připomínky) Polemika nad provozním schématem (vjezd návštěvníků do stavby na kole) Polemika nad konstrukčním řešením (zakládání v záplavové oblasti) Diskuze komise nad projektem bez přítomnosti studenta
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO