TRANSFORMACE ÚZEMÍ MEZI HISTORICKÝM JÁDREM JIHLAVY A BUDOUCÍM DOPRAVNÍM TERMINÁLEM

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Diplomová práce se zabývá transformací stávající rušné křižovatky v Jihlavě. Výsledkem je nový blok, který zcela mění charakter území a reaguje na jeho nedostatky.
Graduation thesis is about transforming the current busy crossroad in Jihlava. The result is newly built block that completly changes the character of the area and solves its problems.
Description
Citation
AL-GIBURY, H. TRANSFORMACE ÚZEMÍ MEZI HISTORICKÝM JÁDREM JIHLAVY A BUDOUCÍM DOPRAVNÍM TERMINÁLEM [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. arch. Jiří Löw (člen) Ing. arch. Martin Laštovička (člen) Ing. Stanislav Mikeš (člen) Ing. arch. Eugen Točík (člen)
Date of acceptance
2019-05-28
Defence
Studentka prezentovala svoji diplomovou práci. Byly přečteny posudky vedoucího práce a oponenta. Studentka velmi dobře odpověděla na otázky oponenta. Komise diskutovala se studentkou nad její prací. Komise se tázala studentky: - Dopravní řešení - Zda-li je atraktivní bydlet v centru města Jihlavy - Formální jazyk urbanistického řešení – umístění (akcentování) nároží - Forma veřejných prostorů - Možnost zelených střech - Požární pásy na fasádě Studentka odpověděla na všechny otázky
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO