Napěťová, deformační a pevnostní analýza přední nápravy lehokola

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na posouzení napjatosti a bezpečnosti přední nápravy lehokola pomocí přístupu prosté pružnosti. Výpočet je omezen na tři varianty, které se liší způsobem zatížení rámu. Jako výpočtový model nápravy je použit prut se dvěma přímými a jedním zakřiveným úsekem. Dominantní namáhání je uvažováno na ohyb a krut. V závěru se pro jednotlivé zátěžné stavy zhodnocuje průběh napětí po délce prutu, bezpečnost v kritickém místě a deformace v místě silového působení na nápravu. Pro analytický výpočet jsem použil software Matlab. Pomocné nákresy byly ztvárněny v AutoCAD a Autodesk Inventor.
The bachelor’s thesis is focused on evaluation of tenseness and safety of a recumbert bike's front axle using method of basic elasticity. Calculation is limited to three options that differ in manner of frame's load. Used model of the axle is beam with two straight and one curved part. A bend and twist are considered as dominant stress. In conclusion there is for each load status evaluated the progress of tension on a beam's length, safety in critical point and deformation in point of power effect on axle. In my bachelor thesis there was used Matlab software for analytic calculation. Ancillary drawings were created in AutoCAD and Autodesk Inventor.
Description
Citation
VALENDA, J. Napěťová, deformační a pevnostní analýza přední nápravy lehokola [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
Ing. Lubomír Junek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Horníková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Švancara, Ph.D. (člen) doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Prášil (člen) prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-18
Defence
Posluchač představil běhen asi 10 minut svou bakalářskou práci. Dále odpověděl ne zcela úplně na všechny otázky oponenta a dalších členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO