2013

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 534
 • Item
  Stend k měření vlivu materiálu statoru vřetenového čerpadla na parametry čerpacího soustrojí
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Baroš, Martin; Nevrlý, Josef; Mazal, Pavel
  Tato práce se zabývá návrhem experimentálního měřicího stendu, který bude sloužit pro stanovení závislosti výsledných parametrů čerpacího soustrojí na tvrdosti materiálu statoru vřetenového čerpadla. První část pojednává o problematice vřetenových čerpadel jako takových, druhá část se zabývá samotným návrhem.
 • Item
  Zdvihový mechanismus jeřábové kočky
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Julínek, Petr; Škopán, Miroslav; Kašpárek, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem základních parametrů zdvihového mechanismu jeřábové kočky pro břemena o maximální hmotnosti 16 000 kg. V práci se navrhuje průměr lan, rozměry lanového bubnu, rozměry kladek, elektromotor, převodovka, ložisko uložení. Jednotlivé kapitoly obsahují zdůvodnění volby jednotlivých zařízení.
 • Item
  Návrh hydraulického upevnění hořáku.
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Princ, Pavel; Dvořáček, Jiří; Zimmerman, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením uchycení a řízení plynového hořáku. První část je věnována obecnému pojednání o výrobě umělého kameniva a jeho použití. Další části jsou věnovány možnostem hlídání hladiny vsázky, která má hned pod hořákem vysoké teploty okolo 900 - 1000 °C. V poslední části je proveden návrh mechanismu, který udržuje hořák v konstantní výšce nad hladinou.
 • Item
  Systém pro odsávání spalin nad spékacím roštem
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Kratochvílová, Silvie; Dvořáček, Jiří; Nohál, Libor
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením systému pro odsávání spalin nad spékacím roštem. První část je věnována obecnému pojednání o spékacím roštu, o jeho činnosti a o jednotlivých modifikacích. Další část se zabývá problematikou, která obnáší umístění krytu nad spékací rošt. V poslední části je proveden návrh optimálního řešení systému pro odsávání spalin a popsány důvody, které vedly k jeho výběru.
 • Item
  Návrh atomárního zdroje uhlíku pro přípravu grafenových vrstev v podmínkách UHV
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Horáček, Matěj; Mach, Jindřich; Kolíbal, Miroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem atomárního zdroje uhlíku pro přípravu grafenových vrstev v podmínkách ultravysokého vakua. V první části práce je stručně popsána problematika tvorby epitaxních vrstev, teorie atomárních svazků a teorie sublimace. Druhá část bakalářské práce je věnována grafenovým vrstvám, zejména pak jejich přípravě metodou molekulární svazkové epitaxe. Třetí část práce se stručně zabývá detekcí atomárních svazků uhlíku. Praktická část této bakalářské práce je věnována návrhu a konstrukci vysokoteplotního atomárního zdroje uhlíku. V závěru práce jsou pak diskutovány dosažené výsledky.