Technologie vytavitelného modelu v současnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce pojednává o současných metodách a inovačních technologiích vytavitelného voskového modelu. Práce dále popisuje literární rešerši v současnosti využívané metody a taky nabízí reálný pohled do budoucnosti s využitím nových metod. V začátku je stručně rozebrána historie metody, následně nové možnosti a technologie zkoušení struktur voskových směsí a jejich vlastností. A nakonec jsou uvedeny možnosti a cíle pro další inovaci metody.
This thesis discusses the current methods and innovative technologies for lost wax model. The work also describes the literature search in currently used methods and also offers real insight into the future, using new methods. In the beginning is briefly discussed the history of the method, then new possibilities for technology testing and structures of wax blends and their properties. And finally, there are given opportunities and goals for the next innovation methods.
Description
Citation
ŽUJA, J. Technologie vytavitelného modelu v současnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Ladislav Zemčík, CSc. (předseda) prof. Ing. Milan Horáček, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Jaroslav Čech, CSc. (člen) Ing. Petr Cupák, Ph.D. (člen) Ing. Ladislav Žák, Ph.D. (člen) Ing. Martin Svadbík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO