Virtuální zprovoznění montážních operaci člověka a kolaborativního robota

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá virtuálním zprovozněním robotického pracoviště pro vybrané montážní operace, které jsou prováděny člověkem a kolaborativním robotem současně. Teoretická část práce se zaměřuje na koncept Průmyslu 4.0, vývoj robotiky v průmyslu, kolaborativní roboty a virtuální zprovoznění. V praktické části je detailně rozebrána řešená problematika s výběrem ruční svítilny jako výrobku určeného k montáži. Následně je navrženo kolaborativní pracoviště, provedena jeho bezpečnostní analýza a virtuální zprovoznění. Nakonec je předloženo ekonomické zhodnocení projektu a dále nastíněno jeho možné využití v praxi.
This diploma thesis deals with the virtual commissioning of a robotic workstation for selected assembly operations that are performed by a human and a collaborative robot simultaneously. The theoretical part of the thesis focuses on the concept of Industry 4.0, the development of robotics in industry, collaborative robots and virtual commissioning. The practical part analyzes in detail the addressed issue, selecting a flashlight as the product for assembly. Subsequently, a collaborative workstation is designed, its safety is analyzed and following this it undergoes virtual commissioning. Finally, the economic evaluation of the project is presented and its potential practical applications are outlined.
Description
Citation
CHOLEVA, R. Virtuální zprovoznění montážních operaci člověka a kolaborativního robota [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2024.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
Ing. Tomáš Marek, Ph.D. (člen) Ing. Jan Vetiška, Ph.D. (člen) Ing. Jan Vlček (člen) Ing. Radek Vlček (člen) doc. Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Lukáš Novotný, Ph.D. (místopředseda)
Date of acceptance
2024-06-18
Defence
Student prezentuje svoji práci a prezentace obsahovala tyto body: Cíle práce, rešerše, popis výrobku, rozdělení operací, návrh pracoviště, bezpečností analýza, virtuální zprovoznění, návrh řízení, ekonomického zhodnocení, závěr a doporučení praxe. Student seznámil členy komise s výsledky své práce a odpověděl na otázky oponenta. Zkušební komise se k práci ptá: Jak je řešena bezpečnost pneumatického válců? Bylo by možné šroubovat svítilnu jiným způsobem než na počet otáček? Byla zvolená operace montáže vybrána studentem? Jaký je takt montáže, kooperace a spolupráce? Jaké největší nebezpečí vychází z analýzy rizik? Bylo by možné použít jiný způsob ovládaní než pendant? Je gripper schopný pracovat s různými průměry? Z jakého materiálu je vyroben zásobník?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO