Vliv změny účelu užití na hodnotu bývalé hasičské zbrojnice na jižní Moravě

but.committeedoc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (předseda) doc. Ing.arch. PhDr. Karel Schmeidler, CSc. (místopředseda) Ing. Josef Čech, Ph.D. (člen) doc. Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D. (člen) Ing. Petr Doležal (člen)cs
but.defenceDiplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Vliv změny účelu užití na hodnotu bývalé hasičské zbrojnice na jižní Moravě. Diplomantka na otázky oponenta odpověděla. Komise položila otázky Z jakého důvodu město objekt neprodá, k jakému datu je objekt oceněn, jak byla určena cena na demolici. Diplomantka na otázky odpověděla. Diplomantka závěrečnou práci obhájila, obhajoba je hodnocena B.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programSoudní inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorHlavinková, Vítězslavacs
dc.contributor.authorKoudelková, Terezacs
dc.contributor.refereeKočendová, Markétacs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:28:33Z
dc.date.available2019-11-27T20:28:33Z
dc.date.created2019cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá hodnotou nemovité kulturní památky při rozdílných účelech užití. Za pomoci analýzy nejvyššího a nejlepšího využití nemovitosti (HABU) jsou zkoumány jednotlivé návrhy využití objektu. Teoretická část definuje základní pojmy, jednotlivé metody oceňování a vysvětluje analýzu HABU. V první polovině praktické části diplomové práce je seznámení s řešeným územím a nemovitostí a v druhé polovině se aplikuje metoda HABU. Cíl práce vychází z výsledků analýzy, která definuje, jaké využití je nejvhodnější. Srovnání hodnoty nemovitosti při stávajícím účelu užití s hodnotou nemovitosti, která vyšla jako nejvýhodnější, ukáže, jaký vliv má změna účelu užití na hodnotu nemovitosti.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with value of an immovable cultural monument with different purposes of use. With help of analysis of the highest and the best use of property (HABU) are individual suggestions of use of the object examined. The theoretical part defines basic concepts, indivual methods of appraisement and explains analysis HABU. The first half of the practical part is about acquaintance with territory solution and property and the second part is about HABU method application. The aim of the work is based on analysis’ results that defines what use is the most appropriate. Value comparison of property with current purpose of use and property that appears as the best shows what effect has the change of purpose of use on property’s value.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationKOUDELKOVÁ, T. Vliv změny účelu užití na hodnotu bývalé hasičské zbrojnice na jižní Moravě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other112387cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184031
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAnalýza nejvyššího a nejlepšího využitícs
dc.subjectnemovitá kulturní památkacs
dc.subjectcena zjištěnács
dc.subjectcena obvyklács
dc.subjectměsto Mikulovcs
dc.subjectAnalysis of the highest and the best useen
dc.subjectan immovable cultural monumenten
dc.subjectprice founden
dc.subjectusual priceen
dc.subjectMikulov townen
dc.titleVliv změny účelu užití na hodnotu bývalé hasičské zbrojnice na jižní Moravěcs
dc.title.alternativeThe Influence of a New Purpose of Use on the Value of a Former Fire Station in South Moraviaen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2019-11-15cs
dcterms.modified2019-11-15-15:19:35cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
sync.item.dbid112387en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 14:24:23en
sync.item.modts2021.11.10 13:11:01en
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
2.58 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.pdf
Size:
7.62 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
appendix-1.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_112387.html
Size:
7.87 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_112387.html
Collections