Plánování cesty robota pomocí mravenčích systémů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá plánováním cesty robota pomocí mravenčích systémů. V teoretické části je úvod do problematiky plánování cesty mobilních robotů a přiblížení mravenčích systémů coby nástroje pro optimalizaci a plánování cesty. Praktická část práce se zabývá návrhem a programovou implementací mravenčích systémů pro plánování cesty robota v prostředí Borland Delphi 7.
This thesis deals with robot path planning by means of ant systems. The theoretical part contains an introduction to the path planning of mobile robots and an introduction to ant systems as optimization and path planning tool. The practical part deals with design and program implementation of path planning by ant systems in Borland Delphi 7 environment.
Description
Citation
SEDLÁK, V. Plánování cesty robota pomocí mravenčích systémů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Šeminský, CSc. (místopředseda) doc. Ing.Eva Kureková, CSc. (člen) doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen) doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. (člen) RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen) Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-23
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO