Obnova bývalého Okresního soudu ve Zlíně

Abstract
Základem bakalářské práce je architektonická studie zpracovaná v zimním semestru 3. ročníku bakalářského studia na téma obnova objektu bývalého okresního soudu ve Zlíně. Úkolem studie bylo najít vhodné využití objektu nacházejícího se v centru města Zlín. Využití objektu je polyfunkční, jednotlivé služby zahrnují kavárnu, knihovnu s knihkupectvím, galerie a výstavní prostor. Rekonstrukce nemá výrazově rušit ráz objektu a stávajících konstrukcí, proto je použito nevýrazné barevnosti a jednoduchých materiálů jako je sklo, kov a cihly. Z nových konstrukcí je nejvýraznější přístavba z jižní strany.
The base of bachelor thesis is the architectural study which was done in summer semester of the third year of the bachelor´s studies. The topic of this study wasthe restoration of the former zlín country court. The complex is multifunctional, individual services include a cafeteria, a library and bookshop, art gallery and exhibition space. Reconstruction does not alter the historic character of the chateau, therefore i want to use here just mild colours and simple materials like brick, glass and metal. From the new constructions is the most striking additions from the southern side.
Description
Citation
ZHAKUPBEKOVA, R. Obnova bývalého Okresního soudu ve Zlíně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura pozemních staveb
Comittee
Date of acceptance
2018-06-04
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO