2018

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 781
 • Item
  Studie MVE u jezu Rajhrad na řece Svratce v km 34,970
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Chalupník, Martin; Dráb, Aleš; Špano, Miroslav
  Předmětem práce je návrh dostavby průtočné jezové malé vodní elektrárny (MVE) u jezu Rajhrad na řece Svratce v km 34,970. Studie je rozdělena do několika částí, které zahr-nují zpracování hydraulických a hydrologických podkladů, návrh použitelné technologie a zpracování výkresové dokumentace malé vodní elektrárny. Účelem malé vodní elektrárny na jezu Rajhrad, je využití hydroenergetického potenciálu řeky Svratky k výrobě elektrické energie.
 • Item
  Vlastnosti asfaltových směsí s R-materiálem
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Trnka, Lukáš; Dašek, Ondřej; Coufalíková, Iva
  Bakalářská práce se zabývá vlastnostmi asfaltových směsí s R-materiálem. V teoretické části jsou uvedeny možnosti oživení pojiva obsaženého v R-materiálu. Je zde vysvětlen princip funkce rejuvenátorů, druhy rejuvenátorů a jejich způsoby dávkování do asfaltové směsi. Dále je zde popsán postup provádění zkoušek na asfaltové směsi: modul tuhosti asfaltové směsi (2PB-TR) a zkouška nízkoteplotních vlastností asfaltové směsi (TSRST). V praktické části jsou vyhodnoceny jednotlivé zkoušky a porovnány jednotlivé asfaltové směsi.
 • Item
  Bytový dům v Brně
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Šiková, Renata; Čuprová, Danuše; Hnízdilová, Aneta Aya
  Bakalářská práce se zabývá návrhem novostavby bytového domu v Brně-Líšni. Bytový dům je navržen na mírně svažitém pozemku, je částečně podsklepený. Má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží. V podzemním podlaží jsou sklepní kóje a technická místnost. V prvním nadzemním podlaží je vstup, zádveří, kočárkárna a kolárna a dvě bytové jednotky. V druhém podlaží jsou další dvě bytové jednotky a víceúčelová místnost. Ve třetím podlaží je jedna bytová jednotka, sklad zahradního nábytku a terasa. Obvodové svislé nosné konstrukce jsou v suterénu z betonových tvárnic. V nadzemních podlažích jsou z keramických tvarovek Porotherm. Stěny jsou tepelně izolovány kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Vodorovné nosné konstrukce jsou polomontované stropy s keramickými vložkami a nosníky. Bytový dům má plochou jednoplášťovou střechu. Na terase je řešena jako extenzivní vegetační střecha.
 • Item
  Bytový dům
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Tomášek, Martin; Fuciman, Ondřej; Osička, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem částečně podsklepeného bytového domu s čtyřmi nadzemními podlažími. Součástí objektu je i garáž pro osobní vozy a prostory pro komerční využití. Objekt se nachází v katastrálním území Bystřice nad Pernštejnem. V přízemí se nachází prostory pro komerční využití a dvě bytové jednotky. V druhém a třetím patře se nachází vždy tři bytové jednotky, ve čtvrtém podlaží potom dvě bytové jednotky s přístupem na terasu. V suterénu jsou umístěny sklepní kóje pro jednotlivé bytové jednotky, prostory pro technické zařízení budovy a garáže pro uživatele objektu. Objekt je nepravidelného obdélníkového tvaru. Vodorovné i svislé konstrukce jsou zhotoveny z konstrukčního systému Heluz. Zastřešení objektu je řešeno pomocí jednoplášťových plochých střech. Bakalářská práce je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provádění stavby.
 • Item
  Bytový dům
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Repatý, Karel; Čuprová, Danuše; Bílková, Andrea
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem bytového domu se 3 nadzemními a 1 podzemním podlažím. Bytový dům je umístěn ve Valašských Kloboukách, konkrétně na parcele č. 2100/2 v ulici Luční. V budově se nachází celkem 6 bytových jednotek. V suterénu je navržena technická místnost, skladovací kóje a sušárna. Vstup do objektu se nachází v prvním nadzemním podlaží z východní strany. Dále jsou zde navrženy 2 bytové jednotky 3+KK, kočárkárna a úklidová místnost. V druhém nadzemním podlaží jsou 2 byty 3+KK. Třetí nadzemní podlaží je totožné s druhým. Celková možná ubytovací kapacita je pro 20 osob. Veškeré nosné svislé konstrukce jsou z keramických tvárnic Porotherm, pouze obvodové zdivo suterénu je z betonových tvárnic ztraceného bednění. Stropní konstrukce je rovněž navržena ze systému Porotherm. Zastřešení objektu je řešeno jednoplášťovou plochou střechou. Práce obsahuje projektovou dokumentaci pro provádění stavby, jejíž součástí je také základní posouzení objektu z hlediska stavební fyziky.