Řízení mobilního robotu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce popisuje problematiku návrhu systému pro dálkové a prezenční řízení mobilního robotu (vozíku pro tělesně postižené). Zabývá se výběrem vhodného protokolu pro komunikaci po bezdrátových sítích, přenosem dat řízení a obrazu. Dále se věnuje snímání okolí robotu pomocí ultrazvukových senzorů, předkládá poznatky z práce s tímto druhem senzorů. V neposlední řadě se zabývá i bezpečností takto navrhnutého systému. Na závěr jsou uvedeny možnosti pro další vývoj projektu.
This thesis describes questions of developing the system for remote and presence control of a mobile robot (wheelchair). It is concerned with choice of a proper protocol for communications via wireless network, transmission of images from webcam and data from joystick. Next objective of the thesis is recognizing surrounding obstacles using ultrasonic range finders. Thesis describes observation arisen from using this type of sensors. One of the most important points of the thesis is to discuss the safety of usage of the developed system. In conclusion, possibilities for future development are stated.
Description
Citation
VOŽDA, O. Řízení mobilního robotu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný (předseda) prof. Ing. František Šolc, CSc. (místopředseda) Ing. Miloslav Čejka, CSc. (člen) Ing. Radovan Holek, CSc. (člen) Ing. Lukáš Kopečný, Ph.D. (člen) prof. Ing. František Zezulka, CSc. (člen)
Date of acceptance
2011-06-14
Defence
Student obhájil bakalářskou práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO