Laboratorní pulsní zdroj s výstupní lineární stabilizací

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá problematikou impulsních (spínaných) zdrojů. Teoretická část obsahuje historický vývoj, porovnání s lineárními zdroji a základní zapojení spínaných zdrojů. Dále obsahuje popis jednotlivých částí spínaných zdrojů jako jsou usměrňovače, měniče a stabilizátory. V praktické části se nachází návrh, popis funkce a sestavení laboratorního pulsního zdroje s výstupní lineární stabilizací.
This thesis deals with switched mode power supplies. The theoretic part of the thesis consists of historical development and the elementary schemes of switched mode power supplies. It also includes the comparing with linear regulators. Next, it contains the description of individuals parts switched mode power supplies as a rectifiers, power supplies and stabilizers. There is a proposal and fixing of laboratory pulse power supply using output linear stabilization in the practical part of the paper.
Description
Citation
LEDNICKÝ, M. Laboratorní pulsní zdroj s výstupní lineární stabilizací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida (předseda) doc. Ing. Jiří Petržela, Ph.D. (místopředseda) Ing. Dr. Techn. Vojtěch Derbek (člen) doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc. (člen) Ing. Josef Vochyán, Ph.D. (člen) prof. Ing. Vladimír Schejbal, CSc. (člen)
Date of acceptance
2013-06-18
Defence
Ing. Josef Vochyán, Ph.D. : cladič LN317? řešil ale není doděláno Ing. Josef Vochyán, Ph.D. :Jak by jste ho navrhl? Kovový popřípadě doplnit celkové chlezení s ventilátorem Ing. Josef Vochyán, Ph.D. :Jak zjistíte výkonovou ztrátu? Tak daleko jsem se nedostal Ing. Josef Vochyán, Ph.D. :Jiné možnosti než LN 317? Nepamatuji se detailně Ing. Josef Vochyán, Ph.D. : Zajakých podmínek Při nejvyším použitém proudu, napětí nižší na výstupu Ing. Dr. Techn. Vojtěch Derbek : Prohozené kapacitory, fungovalo zapojení? Ano běželo prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida : Působí to na mě jako jednoduché řešení jak jste postupoval Použil jsem převážně internet a základní zapojení prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida : Přínos, schémata? Zdroj internet, linearní regulace a napájecí část je můj návrh.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO