Serum metallothioneins in childhood tumours – A potential prognostic marker

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-06-06
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
MDPI
Altmetrics
Abstract
Metallothioneins (MT) are low molecular weight, cysteine-rich proteins maintaining metal ions homeostasis. They play a role in carcinogenesis and may also cause chemoresistance. The aim of the study was to explore the importance of MT serum levels in children suffering from malignant tumours. This prospective study involves examination of 865 samples from 172 patients with malignant tumours treated from 2008 to 2011 at University Hospital Motol. MT serum levels were determined using differential pulse voltammetry–Brdicka reaction
Metalothioneiny (MT) jsou nízkomolekulární, na cystein bohaté proteiny udržované homeostázy kovových iontů. Hrají roli v karcinogenezi a mohou také způsobit chemorezistentně. Cílem této studie bylo prozkoumat význam hladiny MT v séru u dětí trpících zhoubnými nádory. Tato prospektivní studie zahrnuje zkoumání 865 vzorků ze 172 pacientů se zhoubnými nádory léčených 2008-2011 ve Fakultní nemocnici v Motole. MT v séru byly stanoveny za použití diferenční pulzní voltametrie a Brdičkovi reakce.
Description
Citation
International Journal of Molecular Sciences. 2013, vol. 14, issue 6, p. 12170-12185.
http://www.mdpi.com/1422-0067/14/6/12170
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 3.0 Unported
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Citace PRO