Apoferritin modified magnetic particles as doxorubicin carriers for anticancer drug delivery

Abstract
Magnetic particle mediated transport in combination with nanomaterial based drug carrier has a great potential for targeted cancer therapy. In this study, doxorubicin encapsulation into the apoferritin and its conjugation with magnetic particles was investigated by capillary electrophoresis with laser-induced fluorescence detection (CE-LIF). The quantification of encapsulated doxorubicin was performed by fluorescence spectroscopy and compared to CE-LIF. Moreover, the significant enhancement of the doxorubicin signal was observed by addition of methanol into the sample solution
Magnetické částice zprostředkující transport v kombinaci s nanomateriály na bázi nosiče léčiv mají velký potenciál pro cílenou terapii nádorových onemocnění. V této studii byl doxorubicin zapouzdřeníý do apoferritinu a jeho konjugace s magnetickými částicemi byla zkoumána kapilární elektroforézou s laserem indukovanou fluorescenční detekcí (CE-LIF). Kvantifikace zapouzdřeného doxorubicinu byla provedena fluorescenční spektroskopií v porovnání s CE-LIF. Kromě toho, bylo pozorováno významné zlepšení signálu doxorubicinu přidáním methanolu do roztoku vzorku.
Description
Citation
International Journal of Molecular Sciences. 2013, vol. 14, issue 7, p. 13391-13402.
http://www.mdpi.com/1422-0067/14/7/13391
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 3.0 Unported
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Citace PRO